Image and video hosting by TinyPic

RSS

RSS

Trackmania nations návod

Trackmania Nations ESWC je historicky prvá hra vytvorená špeciálne pre potreby ESWC - Electronic Sports World Cup, čo je niečo ako Majstrovstvá sveta v hraní počítačových hier. Navyše je táto závodná hra distribuovaná zdarma hráčom na celom svete a tak každý môze začať závodiť on-line a ukázať svoje schopnosti.

Trackmania Nations je špeciálnou verziou hry Trackmania a ponúka závody v prostredí obrovského štadióna na bláznivých tratiach plných zrýchľovačov, spomaľovačov, výkrutov, skokov a otočiek. Všetci hráči majú k dispozícii jedno vozidlo vzhľadom pripomínajúce formulu a jazdí sa na čas. Za umiestnenie v závode sa získavajú body a ich celkový súčet určuje poradie hráča v rebríčku. Navyše v Trackmanii Nations je zvýraznená aj národná príslušnosť hráča a prvé čo po prihlásení uvidíte je rebríček krajín.

A preto všetci závodeniachtivý, ktorým nie je ľahostajná pozícia jeho vlasti, HOR SA NA TRAŤ!

Všeobecný popis hry

Profil

Pri prvom spustení hry ste požiadaný o zadanie mena a národnosti. Keď tak učiníte v položke Profile v menu si môžete následne meniť parametre vášho profilu. Môžete si vybrať inak sfarbené vozidlo (tým sa vám však zmení aj národonsť v závislosti od skinu formule) alebo si vaše vozidlo ľubovoľne zafarbiť. To sa dá realizovať po kliknutí na Paint.
Ovládanie si môžete zmeniť po kliknutí na Advanced Settings/Configure driving inputs. Pri voľbe nicku si ho môžete farebne prispôsobiť (pozri návod).
Takisto sa tu dá vytvoriť nový profil - Create new profile.

Pre správne zobrazovanie nicku pri online hre ho treba zapísať aj do vášho online účtu. Postup je nasledovný: na obrazovke výberu serverov (obr) kliknite vpravo v sekcii Advanced (Pokročilé) na Account (Účet) a v nasledujúcej obrazovke si už môžete meniť parametre vášho účtu. Ak chcete nahrať rovnaké údaje ako máte v aktuálnom profile, stačí kliknúť na Set from current profile.

Solo Mode

Tento mód je vhodný na oboznámenie sa s hrou alebo ak nemáte pripojenie k interetu. Môžete "závodiť" na tvorcami hry vytvorených tratiach a získavať medaily za dosiahnutie tvorcami stanovených časov. Takisto sa tu dajú jazdiť aj trate stiahnuté z netu alebo vytvorené cez Editor. K nim sa dostať po kliknutí na Browse tracks. Súbory so stiahnutými traťami musia byť umiestnené v adresári GameData\Tracks\Challenges\Downloaded. Ak má trať videá alebo alebo replay-e, tie musia byť umiestnené v adresári GameData\Tracks\Replays\Downloaded.

Hot Seat

Táto voľba umožňuje hrať TmN viacerým hráčom na jednom PC, kedy sa oni striedajú pri PC (preto názov Hot Seat:) a snažia sa o dosiahnutie čo najlepšieho času.

Internet

Módy

 • Rounds - Celý závod je rozdelený na kolá (trate pritom nemusia byť kolami/okruhmi v pravom slova zmysle). Hráči štartujú hromadne a po dosiahnutí cieľa sú obodovaní - prvý dostene 10 bodov, druhý 6, tretí 4, štvrtý 3, piaty 2 a šiesty 1 bod. Po uplynutí času vyhradeného na kolo je odštartované ďalšie kolo. Víťazom závodu sa stáva hráč, ktorý ako prvý dosiahne 50 bodov.
 • Time Attack - V tomto móde sa hráči snažia v stanovenom časovom limite dosiahnuť na trati čo najlepší čas. Jazda sa dá kedykoľvek resetnúť na štart a začať odznova. Hráč, ktorý prešiel trať v najkratšom čase sa stáva víťazom. Najrozšírenejší mód.
 • Team - Hráči sú rozdelení do tímov. Každý hrá sám podľa pravidiel módu Rounds a po dokončení kola sa spočítajú body hráčom podľa tímov a tím s najvačším počtom bodov získa jeden bod. POZNÁMKA: Výsledky tohto módu sa nezapočítavajú do Internet rankingu.

Pri prvom kliknutí na položku Internet v menu ste vyzvaní na vytvorenie vášho online "účtu". Týmito údajmi sa potom budete prihlasovať vždy, keď pojdete hrať cez Internet. Ak sa chcete prihlásiť pod iným ako defaultne nastavným účtom, na prihlasovacej obrazovke si zvolíte možnosť ...connect with another login a potom Connect to an existing account. Následne zadáte login a heslo a frčíte ďalej.
Po odoslaní údajov sa vám zobrazí prvá desiatka hráčov zo štátu podľa vašej národnosti v profile a tiež vaša pozícia v rámci štátu. Po odkliknutí sa vám už ukáže zoznam serverov. Vačšinou ako prvé sa ukážu servery z vášho domovského štátu. Ak sa tak nestane (môže k tomu dôsť), treba kliknúť na Show all servers. Tým sa dostanete na zoznam všetkých serverov rozdelených do "zložiek" podľa štátov. Môžete si zapnúť aj zobrazenie všetkých serverov naraz. Robí sa to tlačítkom v tvare zložky známe aj s Windowsov, ktoré je umiestnené vľavo. Je tam umiestnené aj tlačítko na návrat o úroveň vyššie (šípka hore). Pri zobrazení všetkých serverov (Show all servers) máte na pravej strane obrazovky ďalšie rozširujúce možnosti nastavenia zobrazenia serverov (napr. nezobrazovať plné, nezobrazovať súkromné apod.).

Ak si nájdete vysnívaný server, kliknite naň a ukážu sa vám detailné informácie o ňom - názov, ping, max. počet hráčov, mód závodov, zoznam hráčov s ich rankami a aj zoznam tratí. Ak vám všetko vyhovuje, nič vám už nebráni kliknúť na Join a zapojiť sa do hry.

Počas závodu si môžete pozerať aktuálne časy a pozície všetkých hráčov po stlačení (a držaní) klávesy Tab. Číslo počas závodu pri čierno-bielej vlajke pri každom hráčovi je jeho svetový rank. Pri konečných výsledkoch závodu sa tam namiesto neho objavuje bodový zisk hráča v danom závode (pozri bodovanie). Po kliknutí myšou na meno hráča sa vám zobrazí jeho profil. Tu máte napr. možnosť pridať si ho medzi kamarátov (Buddies) alebo dať hlasovať o jeho kicknutí. Hlasovať o reštartovaní závodu alebo o prechode k ďalšiemu závodu sa zadáva cez Esc/Advanced Options. Všetky hlasovania v hre prebiehajú klávesami F1 (Áno) a F2 (Nie).

LAN

Hranie po lokálnej sieti (LAN) je v princípe rovnaké ako hranie po internete. Jeden hráč vytvorí server (tlačidlo Create v Internet menu) a ostatný sa pripoja.

Editor

Tu si môžete vytvárať vlastné trate.

!!Dôležité!!

Ak ste majiteľmi TrackManie Original a/alebo TrackManie Sunrise Extreme môžete použiť váše sériové číslo (serial number) na validáciu vášho účtu v TrackMania Nations. Získate tak rozšírené možnosti pri hraní po Internete ako napr. automatické zobrazovanie vašich upravených avatarov (štandardne to je vlajka štátu) a skinov áut ostatným hráčom. Tieto veci si síce môžete nastaviť aj keď nemáte zaregistrovaný účet, ale skin budete vidieť len vy u seba a nikto iný. Registrovať sa dá cez formulár na stránke trackmanianations.com.

Ovládanie

(default nastavenie)

Klávesa
Hore
Dole
Doľava
Doprava
Ctrl
Enter
Num1
Num2
Num3
Num7
Num0
Tab
Medzerník
C
F10
*
~(tilda)
- Činnosť
- akcelerácia
- brzdenie
- doľava :)
- doprava :)
- reset na štart
- reset na štart
- kamera 1
- kamera 2
- kamera 3
- voľná kamera
- trúbenie
- skóre
- spustenie písania do chatu (správa sa odošle Enterom)
- rozbalenie/zbalenie chatu na celú obrazovku
- screenshot
- vypnutie/zapnutie HUDu
- vypnutie/zapnutie zobrazovanie nickov nad autami

Bodovanie

Za každý závod, ktorý absolvujete na Internete dostávate body - skóre, ktoré sa rátajú do celkového poradia(ranku) hráčov z celého sveta.
Na počte bodov, ktoré dostanete majú vplyv nasledovné faktory:

 • miesto, na ktorom ste skočili
 • čas vášho závodu
 • vaše poradie v ranku
 • rank vašich protihráčov
 • počet vašich protihráčov

Po skončení závodu sa vždy automaticky ukáže okno, v ktorom sú ukázané body (číslo v tvare napr. 5.26). Tieto body sú pripočítane k celkovému bodovému stavu, ktorý je hlavným a jediným určovateľom vášho ranku.

Poznámky:

 • Zo systému bodovania je jasné, že čím vyššie sa v ranku nachádzate, s tým lepšími (seberovnými) musíte závodiť. Za víťazstvo v závode, v ktorom porazíte protihráčov s výrazne nižšími rankami dostane pramálo bodov (kľudne aj 0.00). Preto si časom ako stúpate v ranku treba hľadať servery s kvalitnejšími hráčmi.
 • Treba povedať, že taký masový úspech TmN asi vývojári neočakávali a niekedy to ladder server (ten sa stará o rank a bodovanie) nezvláda a vtedy sa napr. nezobrazia body na konci závodu. Pokiaľ sa však namiesto bodov neobjaví Err. stále je šanca, že body započítané boli, ale server ich nestihol odoslať užívateľom. Ak sa však počas závodu objaví hláška Can't join ladder. You can't join this match in official mode. alebo This server is not registred on the ladder. You can't join this match in official mode, môžete si byť istý, že bodovanie určite nejde. Vtedy nejde bodovanie nikomu na svete. K tomuto väčšinou dochádzalo, keď hralo naraz viac ako cca 8000 ľudí. Dnes už výpadky také časté nie sú. Niekedy však pomôže reštartovanie závodu, ak sa jedná len o krátkodobý výpadok.

Farebné nicky

Na formátovanie nickov (mien viditeľných v hre, môže sa líšiť od prihlasovacieho mena - loginu) sa používajú nasledovné formátovacie reťazce:

 • $000 - $fff: farba
 • $i: kurzíva
 • $s: tieňované písmo
 • $w: široké písmo
 • $n: úzke písmo
 • $m: normálne nastavenia
 • $g: default farba
 • $z: reset všetkých formátovaní
 • $$: na napísanie znaku $ v nicku

Formátovací reťazec sa zadáva v obrazovke Profilu do kolónky Nickname (Prezývka).

FARBY

Tri znaky za znakom $ sú hodnoty v šestnástkovej sústave (znaky 0-9,A-F). Použitý je RGB farebný model a teda prvý znak reprezentuje podiel červenej farby, druhý zelenej farby a tretí modrej farby.

Niekoľko príkladov farieb:

 • $000: čierna
 • $f00: červená
 • $0f0: zelená
 • $00f: modrá
 • $ff0: žltá
 • $f80: oranžová
 • $f0f: ružová
 • $0ff: svetlo modrá
 • $888: sivá
 • $fff: biela

Príklad: na napísanie "Moj Nick", kde "Moj" bude napísané kurzívou a Nick bude červené a širokým písmom, by formátovací reťazec mal vyzerať nasledovne:
$iMoj $z$w$f00Nick - Výsledok: Moj Nick

Custom skiny áut

1 - Kde stiahnuť vozidlo ?

Na stránke www.trackmania-carpark.com si myslím každý jedinec dokáže vybrať auto podľa jeho gusta. Stiahnuť treba tri súbory: Vehicle, Layers, Locator (aj keď ten si môžete vytvoriť aj sami). Čo s nimi je popísané v ďalších bodoch. Ja tu dám príklad vozidla McLaren F1 GT (homepage) so všetkými potrebnými súbormi. Pri sťahovaní pozerajte aj na to, či je daný skin kompatibilný s TmN (aj keď to tam nie je vždy uvedené). Nemusí to totiž platiť na 100%.

2 - Kam nainštalovať stiahnuté vozidlo ?

Súbor .zip s vozidlom (Stiahnuť) treba umiestniť do nasledovného adresára v spakovanej forme (to znamená NEROZPAKOVAŤ) :
TmNations\GameData\Skins\Vehicles\sportCar
V tom adresári sa nachádza veľa .zip súborov volajúcich sa podľa skratiek štátov (napr. SVK.zip).

3 - Čo je layer a kam s ním ?

Layer je vlastne DDS obrázok. Je to vzor (hrdza, dodatočné detaily, farbenie atď) špecifický pre dané auto. Súbor s layerom (Stiahnuť) treba ROZPAKOVAŤ do adresára
TmNations\GameData\Painter\Layers\sportCar
V archíve sa nachádzajú adresáre (MclarenF1GTDetails, MclarenF1GTPreLight), ktoré aj s obsahom (Layer.dds a Icon.dds) rozpakujete do vyššie spomenutého adresára.

4 - Čo je locator a kam s ním ?

Locator je spôsob na zníženie veľkosti prenášaných dát cez p2p. Vysvetlenie: Keď hráte po internete s vlastným skinom auta, ostatný hráči si ho musia stiahnuť k sebe aby ho aj oni mohli vidieť (v TmN to funguje cez p2p protokol). A keďže nie každý oplýva veľkým uploadom, môže stiahnutie skinu ku každému jednému užívateľovi trvať dosť dlho. A preto tu je locator, ktorý jednoducho povie hre, kde sa váš skin nachádza na nete a že ostatný hráči si ho radšej môžu sťahovať odtiaľ namiesto z vášho PC.

Locator je obyčajný textový súbor, ktorý musí mať meno ako súbor s vaším vozidlom a k tomu ešte príponu .loc (náš priklad: McLarenF1GT.zip.loc). Locator musí byť umiestnený do rovnakého adresára ako vaše vozidlo, teda TmNations\GameData\Skins\Vehicles\sportCar. Jeho obsahom je len URL (internetová adresa), kde sa dané vozidlo nachádza. Treba vždy použiť aj "http://". Obsah locatora v našom príklade teda napr. bude nasledovný :
http://www.trackmania-carpark.com/download/cars/McLarenF1GT.zip
Súbor s vozidlom (v našom príklade McLarenF1GT.zip) si môžete uploadnúť kdekoľvek (napr. http://www.mojweb.sk/dir1/dir2/dir3/MojSkin.zip), ale dá kľudne sa použiť aj jeho URL adresa na trackmania-carpark. Musí to byť ale link priamy a nemôže to teda uploadnuť napr. na Rapidshare.
POZNÁMKA: súbor locatora, ktorý si tu môžete stiahnuť má koncovku .zip ale je to už hotový locator a teda to neskúšajte rozpakovať (ani to nejde), ale stačí zmeniť poslenú príponu .zip na .loc. Takto to je robené na www.trackmania-carpark.com a preto som to tu tak uviedol aj ja.

Custom trate a replaye

1 - Kde stiahnuť trať/replay ?

Na stránke nations.tm-exchange.com môžete nájsť množstvo tratí, vrátane tých od Nadea. Všetko čo potrebujete stiahnuť je .gbx súbor (veľkosť sa pohybuje rádovo v kB). To platí pre trať aj pre replay. Ja tu dám príklad trate TechAttack od Raxa (homepage).

2 - Kam dať stiahnutú trať ?

Súbor .gbx s traťou treba umiestniť do nasledovného adresára :
TmNations\GameData\Tracks\Challeneges\Downloaded
Kľudne si tam môžete vytvárať aj podadresáre tak, aby sa vám v tom ľahšie orientovalo.

3 - Ako si stiahnutú trať pustím ?

V Solo Mode pri výbere tratí treba kliknúť na Browse tracks a nájsť si tú, ktorú hľadáte tam, kde ste ju umiestnili.

4 - Kam dať stiahnutý replay ?

Súbor .gbx s replayom treba umiestniť do nasledovného adresára :
TmNations\GameData\Tracks\Replays\Downloaded
Kľudne si tam môžete vytvárať aj podadresáre tak, aby sa vám v tom ľahšie orientovalo.

5 - Ako si stiahnutú replay pustím ?

Choďte do Editora, kliknite na Replay a v adresárovej štruktúre si nájdite replay. A potom si už len vyberte či chcete daný replay editovať (Edit), hrať (Play) alebo pozerať (View) 

TMUP, EasyTM

TMUP- TrackMania Url Protocol

Trackmania umoňuje hráčom podstatne meniť obsah hry, či už sú to nové trate, skiny a modely áut, replaye, stavebné prvky do editora a mnoho ďalších vecí. Všetky tieto prvky majú rôzne pomenovávacie pravidlá a rôzne adresáre kam sa ukladajú a nie vždy je jednoduché sa v tom vyznať.
TMUP je protokol, ktorý má hráčom zjednodušiť prácu pri sťahovaní obsahu do Trackmanie. V princípe ide o to, že všetky odkazy idúce cez tento protokol obsluhuje nainštalovaný klient a ten sa stará o všetky úkony spojené so stiahnutím a umiestením zdroja do správneho adresára. Takže odpadá často zdĺhavé hadanie správneho miesta, všetko sa deje automaticky.

TMUP - homepage
TMUP špecifikácia - Download

TMUP klienti

TMUP klient je program, ktorý sa nainštaluje do počítača a preberá vykonávanie TMUP odkazov.

Klienti

Stránky s podporou TMUP

Vlastné nálepky v editore skinov

Nanesenie vlastnej nálepky na auto

 1. Zaobstarajte si program DXTbmp (homepage, stiahnuť) a nainštalujte.
 2. Vezmite si nejaký obrázok vo formáte JPG alebo JPEG.
 3. Spustite DXTbmp.
 4. Kliknite na "Open" a vyhľadajte obrázok. Otvorte ho.
 5. Potom dajte "Save as DDS Texture" a uložte ako .dds pod názvom Icon.
 6. Znova dajte uložiť, ale "Save as Targa With Alpha" a uložte ako .tga pod názvom Sticker
 7. Vytvorili sme tak dva súbory: Icon.dds a Sticker.tga
 8. V adresári TMN\Game Data\Painter\Stickers si vytvorte adresár s ľubovolným názvom.
 9. Do tohto adresára si skopírujte súbory Icon.dds a Sticker.tga
 10. Spustite TMN a v Editore skinov medzi nálepkami bude aj tá vaša.
Posledni komentare
26.07.2012 05:39:09: I enjoy the knowledge on your site. Much thanks. Also visit my page - como conseguir un iphone 4 gr...
17.02.2011 22:31:19: cc ako dam ten kluc z TM sunrise? pls
05.12.2010 10:59:46: jak se pise barevny meno smiley${1} ardy
04.11.2009 20:17:23: smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}