Image and video hosting by TinyPic

RSS

RSS

Stalker Shadow of Chernobyl návod

Úvod

Odpoledne 12. dubna 2006 otřásla oblastí Černobylu masivní exploze. V Zóně, jak se zasažené oblasti začalo říkat, se objevila řada anomálních energetických poruch, proti kterým se i ty nejsilnější ochranné obleky záchranných týmů ukázaly být neúčinné. Měsíce plynuly a všichni byli bezmocní. Armáda celou oblast uzavřela, aby zabránila vstupu nepovolaných osob a také aby alespoň částečně místní obyvatelstvo přesvědčila o tom, že třímá situaci pevně ve svých rukou. Dnes, téměř čtyři roky po výbuchu, je již možné proniknout alespoň několik kilometrů hluboko do Zóny. Právě to dělají stalkeři – dobrodruzi, kteří v Zóně hledají artefakty a anomální formace, po nichž je mezi jistými organizacemi a skupinami velká poptávka. Ocitne se tudíž právě v roli takovéhoto stalkera a vydáváte se do Zóny, abyste získali různé informace, technologie a artefakty, které byste mohli prodat a s jejichž pomocí se vám možná podaří rozplést tajemství, stojící v pozadí všech zdejších podivných událostí. Kromě nebezpečí, která se v Zóně ukrývají, se musíte mít na pozoru i před armádou, protože stalker je vlastně zloděj a ozbrojené složky držící oblast v karanténě nemají zrovna v lásce jedince, kteří nedbají jejich rozkazů. Projdete vskutku gigantický herní svět umístěný do Zóny o rozloze 30 kilometrů čtverečních, povedete ničím neomezované nelineární prozkoumávání rozlehlých interiérů i venkovních lokací s neustále se měnícím světem Zóny s unikátním systémem simulace života. K dispozici budete mít originální zbraně a prostředky, gravitační zbraně, psychotropní zbraně, telekineze, telepatie, zlomení vůle. Jde tedy o zhruba třicet druhů zbraní, které je možné postupně vylepšovat optikou, nebo přídavným granátometem změníte svou pušku ve zbraň, proti níž nebude mít nikdo žádnou šanci. Nepřátelé jsou originální tvorové s neobyčejnými schopnostmi, jako je například skupinová inteligence, telepatie, telekineze, či realistická komunikace s libovolným inteligentním tvorem.

Silnice v okolí černobylské jaderné elektrárny, bouře a osamělé auto řítící se tmou. Záběr do kabiny řidiče a poté do nákladního prostoru, kde spatříte několik postav. Auto poskočí po nerovnosti a vám dochází, že všichni vzadu jsou mrtví. Krátce na to je dodávka zasažena něčím, co vypadá jako elektrický výboj. Dochází k explozi a hrůzný náklad se rozletí po celém okolí. Další den se v místě havárie ocitá muž v plášti, který obhlíží oběti, když najednou zjišťuje, že ne všichni jsou doopravdy mrtví. Přehazuje si jediného přeživšího přes rameno a odnáší ho pryč. Scéna se přesouvá do temné místnosti, kde si raněného prohlíží ne zrovna přívětivý chlapík. Jeho zájem o člověka pocházejícího nejspíš z vnitřní zóny je nepopiratelný a dychtivě prohledává jeho osobní věci. Nachází u něj PDA, na jehož displeji se po zapnutí objeví krátká věta, vzkaz „Zabij Střelce“. Zamyšleně se na tuto zprávu dívá, když v tu chvíli se ležící zraněný vymrští, zmocní se PDA a poté znovu upadá do bezvědomí … Touto děsivou úvodní animací tudíž začíná tato dobrodružná hra. Jelikož se jedná o RPG jen částečně, svou herní postavu si zde nijak nevytváříte ani neupravujete, což znamená, že v průběhu hraní nedochází ani k dalšímu rozvoji vašich schopností. Ihned po skončení úvodní animace jste vhozeni do dění, které bez jakýchkoli zdržovaček přímo navazuje na úvodní animovanou scénu. Jste stalker, což je označení pro člověka žijícího na okrajích černobylské zakázané Zóny, jehož snahou je získat artefakty, které se zde vyskytují a zbohatnout na nich. Trpíte amnézii po prodělané havárii a zůstali jste bez potřebného vybavení0000006605_n00.jpg (129343 bytes) (obr.Úvod). Musíte se proto znovu seznámit s fungováním zdejšího prostředí, vybudovat si kontakty a hlavně pokusit se odhalit svou vlastní minulost. S posledním bodem vám pomůže hned první z nabízených úkolů, za jehož splnění jste navedeni na jednu z mnoha stop k vypátrání člověka jménem Střelec, což je v dané chvíli jediné pouto mezi vašimi zamlženými vzpomínkami a současností. Na hlavních úkolech je docela sympatické především to, že i když zadání zní vždy jasně a stroze, většinou se dá splnit více způsoby. Například ukradení dokumentů z výzkumného ústavu se mělo podle instrukcí provést v noci, kdy byla vojenská posádka méně početná, přičemž si to bylo možné ještě celé usnadnit použitím podzemní chodby. Můžete tam ale vtrhnout i ve dne a prožijete nádhernou a strhující bitvu. Hlavní úkoly je tedy nutné plnit pro posun v dějové linii a postup do dalších úrovní. Můžete se sice vracet napříč lokacemi dle libosti, ale až na pár výjimek vám to nic nedá. Vedlejší úkoly vám pak pomáhají získávat mezi stalkery lepší pověst, což ovlivňuje ceny při obchodování, přidávají vám peníze a občas i nějaké to vybavení. Jedná se například o zabití konkrétních osob, nalezení a donesení různých předmětů či zbraní, rádi potom sáhnete po hlavním úkolu a posunete se zase o kousek dál do neprozkoumaných částí, díky čemuž se ve hře dozvídáte víc a víc nejen o vlastní minulosti, ale také o tom, co všechno se v okolí Černobylu odehrálo od osudné havárie až do současnosti. Závěr hry vás rozhodně vyloženě příjemně překvapí, existuje totiž hned několik alternativních konců, které jsou závislé na vašem rozhodování a konání v průběhu celé hry. Přiznám se, že jsem sama nezjistila, podle jakého klíče to funguje, ale sama jsem prožila hned několik alternativních závěrů, přičemž oficiální zdroje uvádějí celkem sedm možných alternativních zakončení hry. Tohle je tedy jedna z obzvláštních možností, která vás bude nutit hrát stalkera znovu i po jeho prvním dokončení. Znamená to totiž vymýšlet nové postupy a celkově se snažit dělat věci jinak než minule a dospět tak k jinému závěru hry. Po spuštění hry si vyberte herní obtížnost, doporučuji vám se dokonale seznámit s poměrně dosti složitým ovládáním a můžete začít.

Zóna Gordon

Po skončení již zmíněné, téměř hororové úvodní animace, se ocitáte v oblasti Gordon, což je okrajová část Zóny, kde se shromažďují všichni stalkeři nováčci. V této oblasti je poměrně bezpečno, pokud nevyprovokujete nějakou zbytečnou šarvátku mezi ostatními stalkery, žádné skryté nebezpečí na vás v této Zóně nečíhá. Na druhé straně zde na vás ani nečeká žádné veliké bohatství, jedná se o jakousi „zahřívací“ část, kde se seznámíte s herními možnostmi, ovládáním, ukládáním a způsobem plněním vašich úkolů. Ocitnete se před překupníkem jménem Sidorovič, se kterým si pohovořte. Na jeho dotaz, zda chcete ihned zadat váš první úkol, nebo chcete jako nováčkovi vše od překupníka vysvětlit, odpovězte, že vás má brát jako nováčka. Seznámí vás tak s tím, kde hledat úkoly, jak se ovládá mapa, jakým způsobem vyhledávat kontakty, kterak pracovat s vaším deníkem a sekcí hodnocení stalkerů včetně statistiky a nakonec i s tím, jak pracovat s encyklopedií. Poté co skončí s výkladem, vyzvěte ho k pokračování, zadá vám váš první úkol, což je najít stalkera jménem Šikula, který má u sebe důležité informace a zmizel někde poblíž mostu. Máte vyzvednout u něj jeho „flashdisk“ a doneste ho zpět k překupníkovi. Odsouhlaste zadaný úkol, otočte se a projděte dveřmi, vyběhněte po schodišti nahoru, zabočte po něm dvakrát po sobě doprava a ocitnete se tak na venkovním prostranství. Pokračujte vpřed mírně doprava a na cestě odbočte vlevo. Můžete si promluvit s kapitánem Griškou, ale nic zajímavého se nedozvíte, pokračujte dopředu a vlevo kousek od ohně si promluvte se stojícím samotářem Wolfem, kterého se především zeptejte na Šikulu. Získáte od samotáře informace, že Šikulu zajali bandité a nabídne vám, abyste Šikulu nalezli společně s jeho lidmi, tuto jeho nabídku přijměte, tak telefonem oznámí svým lidem, aby vám pomohli. Nyní vylezte nahoru po žebříku, ale nevstupujte na půdu, vytáhněte se doprava na střešní okraj a skrčeni pokračujte opatrně vpřed, zabočte doleva a vylezte si na střechu. Rychle se po ní rozběhněte k protějšímu stavení, odrazte se a přeskočte si na jeho střechu, jděte na druhou stranu a otvorem nakoukněte na půdu. Rozstřelte bedničku a z ní zdálky seberte žoldácký oblek (na půdu se totiž nedostanete). Opatrně si seskákejte dolů, vylezte naproti na vrak nákladního auta a z něj si opět s rozběhem přeskočte na střechu stavení, komínem proskočte na půdu, rozstřelte bedýnku a seberte kamenný květ, jeho vlastnosti si můžete zjistit v inventáři. Rozstřelte druhou bednu a z ní si vezměte obvazy, zastavující krvácení, poté seskákejte dolů, obejděte domek, vraťte se na cestu a pokračujte dál doprava. O kus dál od cesty vlevo spatříte maringotku, kousek od ní je lékárnička, kterou seberte, od ní vpravo umírá raněný stalker0000006605_n01.jpg (117984 bytes) (obr.1). Promluvte si s ním, lékárničku mu dejte, tak ho uzdravíte, představí se vám jako Tolik. Proberte s ním všechny alternativy rozhovoru, poté sám odejde, získali jste přítele. Vraťte se zpět na cestu, jděte kousek doleva a přeskočte vpravo zábradlí, jděte po trávníku vpřed a promluvte si s šéfem skupiny, který již od vás ví od Wolfa. Přeptejte se ho na Šikulu, poptejte se po banditech a požádejte ho o pomoc. Zavolá své chlapy a vydají se na cestu, následujte je, dovedou vás k banditům. Nejdříve zlikvidujte všechny bandity v přízemních domcích, nehrňte se však vehementně dopředu, kamarádi ván budou totiž vydatně pomáhat. Vylezte po žebřících nahoru, prohledejte půdy, rozstřelujte bedny, pak seběhněte dolů a vpravo od ohně u vrat již narazíte na klečícího Šikulu, promluvte si s ním. Chtějte po něm flashdisk, rád vám ho dá, proberte s ním všechny možnosti rozhovoru, můžete se vydat hledat výborný oblek, který bandité někde ukryli a Šikula by ho rád od vás koupil, tento úkol je nepovinný, takže pokud chcete, jděte úkryt hledat, já vám budu nadále popisovat jen povinné úkoly, které je nutné plnit pro zdárný postup ve hře. Známou cestou se vracejte zpět k Wolfovi, dávejte pozor na zdivočelé psy a kance, promluvte si s ním, zmiňte se mu o zlikvidování banditů, dá vám odměnu. Můžete splnit některé z jeho přání, jsou to však nepovinné úkoly a tak se vracejte zpět k překupníkovi. Sejděte za ním dolů po schodech a za dveřmi ho najdete, promluvte si s ním a předejte mu flashdisk, bude spokojen a odmění vás, i od něj teď můžete přijímat vedlejší úkoly. Promluvte si s ním počkejte až po vás bude chtít získat nějaké důležité dokumenty. Nakupte si v obchodě (otevřete inventář) proti radiační drogy, poté vyjděte známou cestou ven. Pokračujte dopředu po cestě, u maringotky vstupte doleva na trávník, pokračujte po něm šikmo doleva, tak dojdete k podchodu, u kterého stojí nákladní auto. Před ním leží dvě mrtvoly, z jedné seberte lékárničku, u druhé zjistíte intervaly smrtelného jiskření v podchodu, kterým musíte projít. Teď když znáte přesné intervaly, kdy a jak se jiskření vypíná a zapíná, můžete bezpečně podchodem projít až na druhou stranu. Za podchodem odbočte doprava, utíkejte vpřed až k silnici, na ní odbočte doleva a z ní se vydejte doprava k rozbouranému stavení. Uvnitř najdete těžce raněného Lišáka, promluvte si s ním a dejte mu lékárničku, tak ho uzdravíte. Znovu si s ním promluvte a zeptejte se ho, zda neví něco o střelci, pomozte mu postřílet divoké psy a opět si s ním promluvte. Bude vám vděčný za dvojitou pomoc a dostanete od něj peníze. Promluvte si s ním ještě jednou a dozvíte se od něj, co máte dělat a kam máte jít. Pokračujte tedy vpřed, narazíte na bandity, které postřílejte a obejděte závoru, postoupíte do následující lokace.

Smetiště

Popojděte dopředu a postřílejte bandity, ohrožující na životě Jurika, bude vám vděčný, promluvte si s ním, poté ho následujte na vrakoviště. Narazíte na dva stalkery, promluvte si s nimi, požádají vás o pomoc proti banditům, prosbu přijměte. Vydají se dopředu, následujte je, jakmile se zastaví, počkejte až naproti vám přicházející bandity některý z nich vystřelí jako první, pak teprve se k nim přidejte. Poté, co bandity společně zlikvidujete, jděte za Běsem a promluvte si s ním, dostanete od něj nejen poděkování, ale i další peníze. Jakmile s ním proberete všechny možnosti rozhovoru, budete napadeni další hordou banditů, pomozte je likvidovat, sbírejte bonusy a prohledávejte mrtvoly, najdete spousty užitečných předmětů, jako jsou například lékárničky. Vyhýbejte se radiačnímu záření a když už vás zasáhne, použijte proti radiační drogy. Pokud byste si po mrtvých banditech nabrali více předmětů, než jste schopni unést, musíte něco odhodit, neboť byste zůstali trčet na místě zcela neschopní pohybu. Zraněné kamarády (ale i sebe) uzdravujete pomocí nalezených lékárniček a jakmile se zbavíte všech banditů kolem vrakoviště, vydejte se dál na sever, poté odbočte na západ, tak dojdete k vlaku, kde už bojují stalkeři s bandity. Zapojte se do boje, vyčistěte celé okolí i vlakové depo od banditů, poté oslovte kteréhokoliv s přeživších stalkerů (může se stát, že žádný nepřežije, pak tento úkol nesplníte, ale nic se neděje, postupujte podle návodu dál) a zeptejte se ho na Střelce. Proberte s ním všechny možnosti dialogu, obdržíte finanční odměnu a rady, jak a kam postupovat dál. Prostřílejte si cestu vedoucí od vlaku na sever, tak dojdete do míst, odkud přejdete do další lokace.

Objekt výzkumný Institutu AGROPROM

Vydejte se po cestě dopředu a rozběhněte se za vojákem, který před vámi utíká. Odbočte za ním na cestu vpravo, kde už bojuje několik stalkerů s vojáky. Přidejte se ke stalkerům, likvidujte vojáky, jakmile se jich zbavíte, prohledejte areál a najděte přeživšího vojáka jménem Krtek a přistupte k němu. Bude vám vděčný, poděkuje vám počne utíkat z areálu ven, následujte ho v patách, nesmí vám umřít, takže likvidujte vojáky, kteří na něj zle doléhají a mají na něj spadeno. Dovede vás k betonovému skruží, kde se zastaví. Zde si s ním promluvte a proberte s ním všechny možnosti dialogů, pobijte kolem vás zbylé vojáky, jinak vám Krtka zastřelí, teprve poté slezte po žebříku dolu do skruže, ocitnete se v podzemí. Pokud se chcete dozvědět více, vylezte nazpátek nahoru ke Krtkovi a znovu si s ním promluvte, dozvíte se tak více nových podrobností0000006605_n02.jpg (112525 bytes) (obr.2), zejména to jak získat dokumenty, které dole ukryl Střelec, který je zároveň i výtečníkem, kterého taktéž hledáte. Promluvit si můžete s dalšími stalkery, stačí jen chvíli vyčkat a následovat je doprava, jakmile se zastaví, můžete si s nim postupně promluvit, no popravdě řečeno více než vám toho řekl již Krtek, se od nich nedozvíte. Vraťte se tudíž zpět ke Krtkovi a slezte znovu dolů po žebři dolů, ocitnete se tak v podzemních chodbách areálu.

AGROPROM – podzemní chodby

Buďte připraveni na to, že vzápětí budete napadeni nepřáteli, střežícími podzemní chodby a Střelcovo tajemství. V podzemí je velice špatně vidět, takže si nezapomeňte rozsvítit baterku, vydejte se tunelem dopředu, na konci odbočte vpravo, seběhněte dolů po schůdcích a zlikvidujte několik banditů, pomáhat si můžete rozstřelováním barelů s trhavinami. Odbočte doleva a zlikvidujte další bandity, pokračujte vpřed. Vlevo jsou schůdky nahoru, vedou do chodby, kde je velice nebezpečné elektrické jiskření, je to sice kratší cesta k vašemu cíli, ale nechoďte tam, zcela jistě byste tam zahynuli. Odbočte tudíž do chodby vpravo, zabočte doprava a hned poté doleva, po točitých schůdcích vpravo seběhněte dolů. Vydejte se doprava, vyhýbejte se zeleným radioaktivním skvrnám, projděte vchodem do další chodby. Zabijte mutanty, pokračujte dopředu, tak dojdete do chodby, kde jsou vpravo u zdi bedýnky. Nad nimi je kulatý otvor, vyskočte si do něj a vylezte nahoru po žebříku, vstupte do místnosti, ocitli jste se ve Střelcově tajné místnosti. Zde posbírejte vše užitečné, je tady munice, firewall i lékárničky, hlavně však odsuňte stojan s mapou, za nimi je malý výklenek s tajnou skrýší, ze kterého seberte flash disk. Nyní se musíte vrátit nazpět na povrch na prostranství Institutu AGROPROM, máte tudíž dvě možnosti. Vracet se stejnou cestou zpět, kudy jste sem přišli a vylézt nahoru po žebři skruží ke Krtkovi, ale je i kratší a méně nebezpečná cesta. Po deskách a rourách si vyskákejte nazpět k otvoru, vlezte do něj a slezte dolů po žebříku, odbočte doleva a projděte dvěma vchody, zatočte znovu doleva, projděte chodbou a na jejím konci odbočte doprava. Projděte dalším vchodem, poté si prostřílejte cestu nahoru po několika železných schodištích, pokračujte dál přes další dva vchody (na další schodiště už nevstupujte). Zbavte se dotěrného mutanta a na konci chodby vpravo vylezte nahoru po žebříku, ocitnete se nazpět v areálu Institutu AGROPROM.

Objekt výzkumný Institutu AGROPROM podruhé

Ať už jste se zde ocitli kteroukoliv cestou, počítejte s tím, že vás opět čeká tvrdý odpor nepřátel. Jestliže jste se tedy vrátili druhou mnou popsanou cestou, vstupte doprava do areálu, buďte velice opatrní, nyní totiž bojujete zcela osamoceni proti obrovskému počtu dobře vycvičených a ozbrojených vojáků. Raději tedy neriskujte a vyčkávejte, až se vám vojáci objeví sami, než abyste je sami vyhledávali. Tímto způsobem je nutné nejdříve vyčistit celé prostranství a zároveň i všechny místnosti v přízemních domečcích, nenechávejte nikoho naživu, neboť by vám později při plnění dalších úkolů mohl nějaký zákeřník vpadnout přímo do zad. Po prvních výstřelech se spustí poplach, počne houkat siréna, umístěná na nejvyšší budově. Tuto sirénu lze sestřelit, ať vám její houkání zbytečně nedrásá nervy. Poté co areál i přízemní domky vyčistíte, sundejte dolů i strážné z věžiček a teprve poté vstupte hlavním vchodem do hlavní budovy, na níž jste umlčeli sirénu. Zabočte vpravo a na konci chodby se vydejte po schodišti nahoru, prohledávejte postupně všechny místnosti v patrech a likvidujte vojáky. V nejhornější místnosti jděte až na druhý konec, kde najdete stoleček, z jehož přihrádky seberte kufřík s hledanými tajnými dokumenty0000006605_n03.jpg (61710 bytes) (obr.3). Poté se vraťte ke schodišti a vystoupejte až na horu na terasu, zabočte vpravo a na konci terasy sestupujte dolů po schodišti, v každém patře prohledejte důkladně všechny místnosti a likvidujte vojáky. Tak se dostanete až zpět na volné prostranství, ale znovu se zde objeví další vojáci. Prostřílejte se velice opatrně a zdůrazňuji znovu bez zbytečného riskování až k únikové cestě z areálu, pokračujte vpřed po silnici, sledujte ukazatel vzdálenosti vlevo nahoře. Buďte velice obezřetní, neboť silnice je střežena spoustami vojáků, tak se posléze prostřílíte až k drátěné bráně, kterou projděte a přejdete tak zpět do lokace Smetiště.

Smetiště

Tato lokace je vlastně pouze průchozí do další lokace Bazar, takže zde žádné složité úkoly nemáte. Máte jen jediný, ale k tomu se dostanu za chviličku. Vydejte se tudíž dopředu po silnici a buďte velice obezřetní, neboť za každým keřem, nebo stromem, číhá na vás některý z mnoha nepřátel, toužících po vašem skalpu. Jakmile se prostřílíte ke kolejím, vstupte na ně a jděte vpřed, likvidujte další nepřátele a vejděte do vlakového skladu. Na konci skladu se setkáte se stalkerem Losem, o kousek dále pak s druhým, jménem Slepej, ani s jedním si však pohovořit nemůžete. Za druhým jmenovaným odbočte doleva a projděte vraty ven. Sledujte ukazatel ubíhající vzdálenosti od vašeho cíle vlevo nahoře, tak budete udržovat ten správný kurz. Po chvíli obdržíte zprávu, že na vojenskou skupinu „Duty“ se chystá útočit několik mutantů a že každý, kdo jim pomůže v jejich likvidaci, obdrží odměnu. Pokud ji chcete získat, rozběhněte se dopředu, tak doběhnete ke zmíněné skupině a pomozte jim mutanty postřílet. Pokud to nestihnete a příslušníci skupiny se vypořádají s těmito bestiemi sami, nic se neděje, jen nedostanete odměnu. U brány stojí velitel vojáků, je to praporčík a nebude vás chtít pustit dál. Řekněte mu tedy, že jdete za Barmanem, poté vás nechá bránou projít. Přes bránu se dostanete na silnici, pokračujte po ní dopředu, tak po chvíli přejdete do nové lokace Bar.

Bar

Lokace Bar je poměrně zachovalá soustava budov, jejichž správa patří do kompetence skupiny „Duty“. Jděte tedy po silnici vpřed, cestou vás budou napadat zdivočelí psi, takže buďte ve střehu a včas je likvidujte. Zastřelte první psy a pokračujte vpřed, poté co přejdete přes provizorní lávku, rychle se otočte, neboť vás znovu napadne zběsilá smečka psů, kterou též zlikvidujte. Pokračujte vpřed kolem vraku nákladního auta, promluvte si s vlevo stojícím seržantem Goryničem, bude vás varovat a snažit se vás odradit od další cesty, těchto „rad“ si však nevšímejte a popojděte vpřed. Pokecejte s dalším vojákem, tedy jejich šéfem jménem Tolik, pohovořte i s ostatními vojáky, obdržíte několik nových a potřebných informací, potom se vydejte vpřed. Projděte bránou doleva, u protějšího vchodu si promluvte s Gusarovem a jeho kamarádem, obejděte je a vstupte do haly. Na jejím konci odbočte vpravo a projděte vchodem ven. Projděte si celý areál, s každým s kým to lze si pokecejte a nasávejte stále nové informace, ulehčí vám to další postup. Jakmile při svém toulání narazíte na vojína Pličku, pohovořte s ním, i ten má pro vás nové informace, dál vás ale nepustí. Podle mapy a ukazatele vzdáleností vyhledejte ve spleti složitých uliček umístění Baru, vstupte dovnitř a po schodech sejděte až dolů. Zde si můžete promluvit se všemi přítomnými a splnit tak jejich přání a požadavky, jsou to ale vesměs vedlejší úkolu, pokud je chcete plnit, je to pouze na vás. Co je ale pro vás důležité a povinné, je promluvit si s barmanem a předat mu kufřík s tajnými dokumenty, který jste sebrali v Institutu AGROPROM. Po předání vás pošle zpět k Pličkovi, ale tam už jste byli, takže pokračujte dál v rozhovoru s barmanem, i ten má pro vás vedlejší úkoly, důležitý je ale ten hlavní. Dokumenty nemůže rozluštit, neboť mu chybí druhá část kódu a navíc chce další dokumenty, druhou část kódu mu máte získat vy. Tam kam půjdete je ale obrovská radiace, takže vás vybaví ochrannou vestou, po cestě ale (pokud je ještě unesete) raději sbírejte další ochranné proti radiační prostředky, budete to potřebovat. Vyjděte tedy ven a kousek odtud je vchod do Arény, kde si můžete vydělat daleko větší peníze, nežli byste obdrželi za plnění nepovinných úkolů a navíc si pořádně zastřílet a procvičit si boj s nepřáteli. Vstupte tedy do ARENA vchodu a hned na začátku si promluvte s vojákem jménem Arnie, s kterým si pohovořte a žádejte o možnost soubojů. Jsou celkem tři, každý jiný, pokud vyhrajete nad svými soupeři (musíte je zlikvidovat dříve než oni vás), po každém kole si vysokou peněžní výhru vyzvednete rovněž u Arnieho. Vraťte se tedy na volné prostranství a protože od barmana víte, že hledané dokumenty a klíč najdete ve Tmavém Údolí, vracejte se tedy zpět přes Smetiště, cestu si jistě pamatujete, neboť přes ně jste do této lokace přišli, na konci u provizorní lávky znovu zlikvidujte smečku psů a jděte na konec cesty. Cestou za lokací Smetiště se neděje nic významného, prostě jděte vpřed a promluvte si s vojáky, u velkých nádrží odbočte doleva a pokračujte vpřed, sledujte ukazatel vzdáleností a tak dojdete na konec řídkého porostu, odkud přejdete do lokace Temné Údolí.

Temné Údolí

Popojděte vpřed a spatříte vojáka jménem Kulka, jak vyslýchá zajatého banditu. Požádá vás, abyste ho následovali a pomohli mu osvobodit jeho kolegu Gryška, kterého napadli banditi. Jděte tedy za ním, provede vás zcela bezpečně k betonovému zátarasu a jakmile se schová a přikrčí se, vyběhněte doleva a schovejte se za vrak autobusu. Jakmile Kulka vystřelí, je to znamení, že bandité se blíží, takže je zlikvidujte dříve, než Gryšku zastřelí. Vraťte se ke Kulkovi a promluvte si s ním, vyčerpejte všechny možnosti dialogu, dostanete za odměnu peníze a optiku, kterou lze použít na všechny zbraně Varšavské smlouvy. Kulka vám ještě sdělí, že byli ale tři a jejich kamarád byl zajat bandity a požádá vás, abyste ho osvobodili. Vydejte se tedy podle ukazatele vzdáleností na sever, jakmile dojdete k táboru banditů, používejte proti radiační drogy, je zde silná radiace. Nejdříve se musíte dostat dovnitř tábora, nejlépe přes odpadní stoku. Nachází se na severozápadě a dojdete k odpadní rouře velice snadno podle mapy. Vstupte do roury a jděte vpřed, odbočte do roury vlevo, poté do roury před vámi a tak se ocitnete uvnitř tábora banditů0000006605_n04.jpg (82824 bytes) (obr. 4). Pokračujte doprava kolem zdi, likvidujte bandity, tak dojdete k otevřeným vratům garáže, prostřílejte si cestu dovnitř. Pobijte bandity a vpravo vyběhněte po schodišti nahoru, za stálé likvidace banditů se probijte po dalších schodištích až nahoru, prohledejte všechny místnosti a v jedné z nich zlikvidujte hledaného Borova. Prohledejte ho, tak získáte klíč, scházejte po schodištích zpět dolů a při první příležitosti proskočte oknem dolů. Dejte se doprava, o kousek dál je o okno opřený pletivový rám. Hodně se skrčte (silné skrčení), vlezte oknem dovnitř a po protějších schodech seběhněte dolů, zde je uvězněn kamarád Kulky a Gryška jménem Sergej, kterého musíte osvobodit. Dveře od cely jsou uzamknuty, otevřete si je tlačítkem vlevo na zdi, vstupte k Sergejovi a promluvte si s ním. Poděkuje vám a sdělí vám něco o Borovi, to vás už ale nezajímá, neboť s ním jste už se vyrovnali a co jste chtěli, už máte. Můžete ho opustit, neboť on se už o sebe postará sám, vraťte se zpět a chodbami vpravo se vracejte zpět, můžete použít i mapu a vrátit se kratší cestou ven podle mapy rourou, kterou jste se sem dostali, rozhodnutí je jenom na vás samotných. Poté, co se ocitnete venku z tábora, pokračujte podle ukazatele vzdálenosti až k silnici, sledujte i ukazatel na mapě, vpravo vejděte do tábora banditů. Postřílejte první zloduchy, poté vstupte do otevřených vrat a prostřílejte se až úplně dolů do podzemí, zde otevřete hermetické dveře, projděte jimi a přistupte k dalším, přejdete k trezoru v laboratoři.

Laboratoř X-18

Dveře lze otevřít pouze pomocí číselného zámku, do kterého ovšem musíte zadat správný kód. Zde v těchto místech vás budou neustále obtěžovat různé poletující předměty, pravděpodobně tu snad straší, snažte se jim vyhýbat, naštěstí vás mnoho nezraňují. Otočte se tedy zády k číselnému zámku, vydejte se do protějšího vchodu, za ním odbočte doprava a pokračujte chodbou dopředu. O kousek dál z chodby naleznete vpravo malou šatnu a v ní spousty skříněk, všechny je otevřete a poberte z nich vše, co unesete. Vraťte se zpět do chodby a pokračujte dál doprava, vstupte do místnosti a prohledejte ji, na zemi leží mrtvý laboratorní technik s kufříkem, prohledejte ho a zjistíte kód ke dveřím (podotýkám, že mrtvolu musíte najít, nestačí zadat číselný kód z tohoto návodu), je to 1243. Nyní se tedy vraťte zpět ke dveřím a ten kód zadejte na kódový číselník a potvrďte zelenou klávesou (Enter), tak se dveře otevřou a můžete pokračovat dál. Seběhněte dolů po schodišti do nižší části laboratoře a dojdete tak k dalším dveřím, k jejichž projití opět potřebujete číselný kód. Vydejte se podle mapy na sever, tak dojdete do velké místnosti, v ní pobíhá jakási podivná bestie po rukách a nemá nohy, zastřelte ji, dobře se kryjte, má potvora tuhý život, jako kočka. Prohledejte celou halu, najdete zbraně a další mrtvolu pracovníka laboratoře, prohledejte ho a získáte další číselný kód, tentokráte je to 9524. Vraťte se tedy k číselnému zámku, na zámek naťukejte 9524, po otevření dveří vstupte do haly. Teď se tedy konečně ocitáte v samotné laboratoři X-18, kde máte získat dokumenty pro Barmana. Pokud vyběhněte doleva po šikmých plochách, dorazíte do skladu munice, kde si můžete doplnit munici a jiné užitečnosti. Poté se vraťte dolů do haly a vyběhněte vpravo po schodišti nahoru, vstupte do laboratoře a vpravo seberte ze stolku hledané dokumenty, Bude vás ale pronásledovat ohnivá koule, seběhněte tudíž dolů před plameny, ale dveře, které jste si posledním kódem otevřeli, nejdou otevřít. Způsobuje to mnou zmíněná ohnivá koule, kterou musíte rozstřelit a tak se dveře opět samy otevřou. Projděte jimi a známou cestou se vracejte přes všechny vámi otevřené dveře až na místo, kudy jste do těchto prostor vstoupili a vyjděte ven na nádvoří, ocitnete se zpět v Temném Údolí. Dostanete hlášení, že do oblasti již vtrhla armáda. Prostřílejte si cestu přes několik vojáků, můžete též před nimi utéci, prohlédněte si mapu a zjistíte, že musíte jít přes jižní přechod, abyste mohli dokumenty předat Barmanovi.

Temné údolí

Jakmile postřílíte všechny vojáky na nádvoří, popojděte vpřed a pootevřenou bránou vpravo se vydejte po silnici, sledujte ukazatel vzdáleností a na křižovatce odbočte doleva. Pokračujte tedy podle mapy dopředu, sledujte stále ukazatel vzdáleností, nyní máte přístupnou Jižní bránu, která byla doposud uzavřená. Jděte po silnici vpřed a na mostě postřílejte vojáky a známou bestii se dvěma údy, dojdete k bráně. Zde se zbavte divokých psů a bránu, která je nyní už přístupná, si otevřete, přejdete do další lokace.

Kordón

Pokračujte po silnici dopředu, likvidujte divoké psy, podle ukazatele vzdáleností na křižovatce odbočte doleva. Postřílejte další divoké psy, kousek před budovami odbočte na trávník vpravo, dojdete k náspu s kolejnicemi, před ním zabočte vlevo a jděte vpřed. Narazíte na vojáky, kteří vás nebudou chtít pustit dál, dobře se kryjte a postřílejte je, potom odbočte doprava a pokračujte po další silnici dopředu. Buďte obezřetní, očekávat můžete zprava útok další zdivočelé psí smečky, tak dojdete k závorám, které obejděte. Před vámi je uzamčená brána, přítomní stalkeři jsou přátelští, neohrožujte a nedrážděte je tudíž zbytečně zbraní. Vejděte do strážního domku, pomozte zlikvidovat stalkerům několik banditů a strážním domkem druhou stranou vyjděte ven, vstoupíte do další lokace.

Smetiště

Vydejte se po silnici dopředu, vlevo za křižovatkou je tábor stalkerů, pomozte jim zlikvidovat bandity a divoké psí bestie, poté se vraťte zpět na křižovatku a pokračujte dál po silnici vlevo. Vpravo zlikvidujte několik banditů v táboře, vraťte se zpět na silnici a jděte doprava. Narazíte na vojáky, promluvte si s praporčíkem, projděte bránou, po chvíli přejdete do lokace Bar.

Bar

Jděte po silnici dopředu, opět přejděte přes primitivní lávku a rychle se otočte, postřílejte smečku divokých psů, poté pokračujte vpřed. Promluvte si s vojáky, jděte dopředu a zabočte do otevřené brány vlevo, přejděte až na protější stranu haly a otevřeným vchodem vyjděte ven. Vám již dobře známou cestou se vydejte do baru, sestupte dovnitř a promluvte si s barmanem, předejte mu nalezené dokumenty, získané v laboratoři X-18. Obdržíte peněžní odměnu a můžete se rozhodnout, zda chcete splnit některý z vedlejších úkolů. Tím hlavním však, který vám zadá barman, je nalézt další dokumenty a to v laboratoři vědců X-16 a donést je barmanovi zpět. Vyjděte tudíž z baru ven a podle ukazatele vzdáleností se vydejte dopředu, po cestě si promluvte se všemi vojáky, které potkáte, získávejte takto širší informace, u nápisu v Azbuce „Ostorožno“ přejděte do následující lokace.

Divoká oblast

Sledujte opět ukazatel vzdáleností, obejděte vraky aut a pokračujte vpřed po silnici, obdržíte hlášení o stávající situaci. Projděte rovně křižovatku, postřílejte před vámi všechny nepřátele v oknech, zabočte doleva a na konci vstupte do chodby vpravo. Projděte jí až na konec, pokud chcete získat nějaké ty užitečnosti, vylezte vpravo po žebříku nahoru a prohledejte všechny mrtvoly. Poté slezte po žebři dolů a pokračujte dírou ve zdi vlevo na nádvoří. Prostřílejte si cestu dopředu, vpravo z věžičky sundejte strážného, na křižovatce odbočte doleva, před nepřístupnou bránou doprava. Vyběhněte po schodech nahoru, budete požádáni o rychlou pomoc, byl totiž sestřelen vrtulník s posádkou ekologů, včetně profesora Kruglova, toho musíte zachránit, nesmí vám zemřít a je obklopen nepřáteli, takže musíte na místo doběhnout dříve, než se nepřátelům podaří profesora Kruglova zabít. Utíkejte tedy kolem vagónů dopředu a postřílejte vojáky kolem vraku vrtulníku dříve, než vám profesora zabijí, ostatní ekology se vám zřejmě už zachránit nepodaří, ale na tom nesejde, důležité je, aby přežil Kruglov. Jakmile prostor vyčistíte, vydejte se od vrtulníku doprava ke kontejneru, projděte otevřenou bránou, odbočte doleva a za krátkou zdí vlevo už na vás čeká přeživší profesor Kruglov. Promluvte si s ním, tak se dozvíte, že jeho vrtulník byl sestřelen i s ostatními ekology a poděkuje vám za včasnou záchranu0000006605_n05.jpg (84937 bytes) (obr.5). Požádá vás, abyste ho doprovodili k jezeru Jantar, kde je jejich ekologická mobilní laboratoř, je prý totiž velice špatný bojovník, zato prý od něj obdržíte odměnu, poví vám vše o tom, co se nazývá „vypalovač mozků“, má to totiž uloženo na flash disku a dostanete prý za něj od Barmana dobře zaplaceno, no hlavně splníte hlavní úkol :-). Jakmile se profesor rozběhne, následujte ho, doběhne k zídce, kde si dřepne. Promluvte si s ním a dejte mu příkaz, „ať se ani nehne“ a sami postřílejte několik nepřátel, přicházejících zleva. Pospěšte si, neboť profesora uhlídat je velice obtížné, jakmile totiž nepřátele zlikvidujete, stejně se zvedne a bude utíkat dál, rychle ho opět následujte. Jakmile se znovu zastaví a skrčí se, dejte mu znovu příkaz „ať se ani nehne“ a znovu postřílejte několik nepřátel, poté poběží dál, utíkejte za ní a poté co se zastaví, znovu si s ním promluvte. Poví vám, že musíte proběhnout „vypalovačem“, dávat si dobrý pozor, o něj mít obavy nemusíte, má dobrý ochranný oblek. Po šikmé ploše se rychlým během rozběhněte dolů, vezměte to středem, tak uniknete většímu zranění a na druhé straně se zastavte a počkejte, až profesor sám doběhne za vámi. Promluvte si s ním, obdržíte od něj slíbený flash disk, poděkuje vám za záchranu. Zeptejte se ho na laboratoř X-16, ale zjistíte, že o ní nic neví, ví prý o ni něco jeho kolega, který se nachází poblíž Jantarového jezera v jejich mobilní laboratoři. Poté co se profesor vydá vpřed, držte se mu v patách a tak vás dovede až k přechodu do následující lokace

Jantar

Jantar je ve skutečnosti velice malá oblast s podzemními laboratoři. V celé oblasti naleznete pouze dvě pro vás důležitá místa, jedním je malý bunkr nalevo od vchodu, kde pracují ekologové, zkoumající Zónu a druhým důležitým místem je pak rozsáhlý komplex, kde se nachází spousta Zombií a nebezpečných zmutovaných lidí. Dokud nebudete mít ochranný oblek od ekologů, tak do komplexu nevstupujte, je tam totiž nebezpečné zařízení, které z lidí dělá Zombie. Po vstupu do této oblasti se tedy vydejte dopředu, postřílejte několik zmutovaných vojáků, vstupte hlavní otevřenou bránou do areálu a hned naproti projděte dveřmi do malého bunkru. Uvnitř si nejdříve promluvte s profesorem Kruglovem, poděkuje vám za jeho záchranu a pošle vás za jeho nadřízeným, profesorem Sacharovem. Najdete ho o kousek dál a promluvte si s ním, je to ten muž za pultem v modrém plášti. I ten vám nejdříve poděkuje za záchranu Kruglova a obdržíte od něj jeden z ochranných obleků. Poté se ho zeptejte na laboratoř X-16, poví vám o ní vše, co ví a vybídne vás, abyste se s Kruglovem vydali ven do areálu a provedli několik měření, na základě získaných poznatků by mohl zneškodnit emise, ovlivňující lidské vědomí. Z inventáře si tedy nasaďte na sebe oblek od Sacharosa, je to stejný, jako má na sobě Kruglov, budete muset pravděpodobně z inventáře něco odhodit, neboť jste přetížení a nemůžete udělat ani krok. Vraťte se dopředu zpět za Kruglovem, znovu si s ním promluvte o návrhu vyjít ven a provádět potřebná měření pro Sacharosa. Bude souhlasit, takže jako první vyjděte z bunkru ven zpět do areálu a hned postřílejte několik dalších zmutovaných vojáků. Kruglov bude provádět po chvílích měření záření, takže ho následujte a ochraňujte, že ho nesmějí mutanti zastřelit, to vám snad ani nemusím zdůrazňovat. O kousek dál vstoupí do obrovské roury, následujte ho a pokuste se ho v ní předběhnout, neboť po výstupu z roury na druhé straně vás opět napadne několik zmutovaných vojáků. Následujte Kruglova dál, hlavně ho ochraňujte ve chvílích, kdy provádí měření, neboť tehdy je nejvíce zranitelný. Za neustálé likvidace mutantů pokračujte stále vpřed za Kruglovem, po chvíli se spustí krátká animace a po jejím skončení se ocitnete bůhví jak ve vraku autobusu. Vyjděte ven a na zemi naleznete naříkajícího Kruglova, promluvte si s ním a ubezpečte ho, že již žádné nebezpečí nehrozí, dejte mu příkaz k návratu, tak vstane a stejnou cestou, jako jste sem přišli, se vracejte zpět do bunkru, samozřejmě i nadále likvidujte mutanty a ochraňujte Kruglova. Jakmile dojdete zpět do bunkru, jděte za Sacharovem, kde mu sdělte výsledky několika měření. Promluvte si s ním opakovaně, bude spokojen a dá vám PSI-helmu, kterou si ihned z inventáře nasaďte na hlavu. Poví vám, že budete muset jít znovu ven a zjistit, co se stalo s Vasiljevem, který oblast prozkoumával a znenadání se odmlčel, osobně se domnívá, že je už mrtvý. Znovu tudíž vyjděte z bunkru ven, projděte i bránou, postřílejte zmutované vojáky a odbočte doleva, pokračujte vpřed kolem plotu za neustálé likvidace mutantů a bestií. Prostřílejte si cestu bažinou až k vrtulníku, zde již naleznete mrtvolu Vasiljeva 0000006605_n06.jpg (107761 bytes)(obr.6), tak jak předpokládal Sacharov. Prohledejte jeho mrtvolu, vezměte mu hlavně jeho audio záznam, ze kterého se dozvíte vše, co se dokola událo. Ze záznamu se také dozvíte, že vchod do laboratoře X-16 se nachází v centrální budově na severu. Podle ukazatele vzdáleností a podle mapy se tedy vydejte na určené místo, což je otevřená brána, vedoucí na nádvoří. Projděte branou a velice obezřetně postupujte vpřed, narazíte na bestie a zmutované vojáky. Vydejte se až přímo k budově a zatají se vám dech, tolik mutantů a podivných bestií pohromadě jste doposud neviděli. Kryjte se tedy dobře, neútočte a vyčkávejte, až vás nějaká potvora samostatně napadne, teprve potom ji zlikvidujte, v přímém boji s takovým množstvím Zombií nemáte tu nejmenší naději na přežití. Poté, co všechny potvory zlikvidujete, obejděte budovu a zadním vchodem vstupte dovnitř. Můžete se po schodišti, vedoucím nahoru vydat prohledávat horní patra, ale nic zajímavého, ani užitečného totiž nenaleznete. Takže raději ihned seběhněte po schodišti vedoucím dolů, tak se po chvíli přesunete do další lokace.

Laboratoř X-16

Laboratoř X-16 je tedy podzemní výzkumné pracoviště, do kterého jste právě vstoupili. Nejedná se o rozlehlý komplex, tvoří ho jen několik místností, kterými musíte projít do poslední centrální kruhové laboratoře. Počítejte ale hned předem s tím, že narazíte na velký počet mutantů a Zombií. Rychlým během seběhněte po schodišti až dolů, pobíjejte zmutované vojáky, jděte dopředu a na konci vpravo slezte po žebříku níž, poté po několika dalších žebřících až úplně dolů. Prostřílejte si cestu dopředu, sledujte ukazatel vzdáleností a za neustálé likvidace mutantů, pokračujte vpřed. Cesta je jednoduchá, zabloudit nemůžete, vede vás totiž ukazatel vzdáleností, tímto způsobem pokračujte stále vpřed, až se dostanete do kruhové centrální místnosti. Nalézáte se totiž přímo ve středu vysílače a ani vaše ochranná přilba, kterou jste obdrželi od profesora Sacharosa vás nedokáže před tak silnou frekvencí ochránit déle, než čtyři minuty. Zde se nacházejí čtyři patra a počne vám běžet čtyřminutový časový limit k tomu, abyste v něm stihli postupně vypnou tři kontrolní moduly, což znamená na panelech v jednotlivých patrech přehodit páku. První panel se nachází v prvním patře, kde se právě nacházíte. Vše je ovšem velmi ztíženo tím, že všude kolem vás i v patrech nad vámi se nachází spousty zmutovaných vojáků, které musíte likvidovat, jinak jim padnete za oběť a skončili jste, totéž se vám ovšem stane i tehdy, pokud tento vskutku poměrně obtížný úkol celý nezvládnete v čtyřminutovém časovém limitu. Takže se vdejte do středu podlaží, zde se nachází první panel, na něm přehoďte páku, vypnuli jste první kontrolní modul. Po schodišti vyběhněte do druhého patra, opět vstupte do kruhového středu a na panelu taktéž přehoďte páku, teď jste vypnuli druhý kontrolní modul, takže rychle o poschodí výš, kde ve středové plošině opět přehoďte páku na panelu. Teď když jste již vypnuli všechny tři kontrolní moduly v jednotlivých patrech, čeká vás poslední úkol, ještě v tomto ubíhajícím časovém limitu vyběhnout do čtvrtého patra a tam na panelu vypnout celý stroj a zbavili jste se tak hrozby vysílače v laboratoři a dokonce na celém povrchu0000006605_n07.jpg (90402 bytes) (obr.7). Pokud jste to vše tedy zvládli včas, i tak budete mít chvíli halucinace, což spatříte v krátké animaci. Jakmile se vzpamatujete, což nebude trvat dlouho, musíte se vydat hledat dokumenty. Od panelu se vydejte doprava, postřílejte zbylé zmutované vojáky, odbočte doprava a po malých schůdcích vyjděte nahoru. Obejděte zprava mrtvolu, nepřibližujte se k ní, neboť je prolezlá radiací, projděte otvorem v pletivu a zabočte doleva. Na konci chodby projděte otevřenými dveřmi vpravo, popojděte dopředu, zlikvidujte bestii a prohledejte mrtvolu vojáka, jménem Duch. Získáte tak hledané dokumenty, můžete si vzít, pokud nejste přetíženi i jeho speciální vestu, která sama uzdravuje vaše zranění, pokud si ji obléknete. O kousek dál zatočte doprava, projděte otvorem v drátěném pletivu a seskočte do díry v podlaze. Skrčte se a jděte vpřed, po chvíli se znovu skrčte a vlezte do otvoru vlevo. Pokračujte rourou vpřed, jsou to rozvody, sledujte ukazatel vzdáleností, povede vás bezpečně vpřed, abyste se v rozvodech neztratili. Pobíjejte mutanty a bestie, narazíte i na vojáky, zastřelte i známou dvou údovou zrůdu, přeskakujte a podlézejte překážky, tak dojdete až na konec roury, kde po žebříku vylezte nahoru, ocitnete se v jižní části komplexu. Vyběhněte po železném schodišti až nahoru a vstupte na volné prostranství. Hned na začátku obdržíte zprávu od profesora Sacharova a zároveň i varování před novými nepřáteli. Pokračujte tedy vpřed podle ukazatele vzdáleností, ostatně cestu byste již měli dobře znát, neboť tudy jste sem přece přišli. Cestou postřílejte několik bestií, pokračujte stále dopředu, narazíte na plot, odbočte vlevo, ne jeho konci vpravo, projděte bránou a vstupte do malého bunkru. Zde si promluvte s profesorem Zacharovem, poděkuje vám za vaši dobře odvedenou práci, můžete od něj přijmout několik vedlejších úkolů, ale tím vaším hlavním je nyní odnést získané dokumenty Barmanovi. Vyjděte tedy z bunkru ven, držte se ukazatele vzdáleností a na konci vstupte do roury, kterou projděte až na konec. Pokračujte dál do protisměru kolem vraku nákladního auta, opět se držte ukazatele vzdáleností, tak dojdete k silnici, po které se dejte doleva. Pokračujte vpřed, tak přejdete do další lokace.

Divoká oblast

Tato oblast je po vás pouze průchozí, musíte se přes ní dostat do následující lokace, tedy do Baru. Zde se nic zvláštního neděje, pokračujte vpřed podle ukazatele vzdáleností, postřílejte několik bestií a banditů, potkáte i spřátelené vojáky, s některými si lze promluvit a získat nějaké ty nové informace navíc. I přes tuto oblast byste měli projít bez problémů, tak říkajíc „poslepu“, neboť i tudy jste již jednou prošli, i když obráceným směrem. Nejkratší cesta je po kolejích, pozor však na elektrické výboje, na konci přistupte k otvoru ve stěně a projděte do lokace Bar.

Bar

Podle ukazatele vzdáleností naleznete nejkratší cestu do Baru, ostatně tady to také už znáte, jako své boty, pokud ne, pak stačí sledovat ukazatel vzdáleností a ten vás tam bezpečně dovede. Zde raději nestřílejte, neboť jste poblíž rajónu členů Povinnosti, takže se vyhýbejte banditům už zdálky, pokud byť jen jednou vystřelíte, popudíte proti sobě celo partu vojáků Povinnosti. Vstupte do baru a seběhněte dolů, kde si promluvte s barmanem, předejte mu dokumenty získané v Laboratoři X-16 a flash disk od profesora Kruglova, proberte s ním všechny možnosti dialogu, obdržíte odměnu, navíc získáte mnoho nových informací a poznatků. Bude po vás chtít, abyste našli bunkr s anténami a v okamžiku, kdy poklesnou emise, antény vypnuli. Nejdříve si ale od něj nakupte nejméně čtyři láhve vodky, budete je nutně potřebovat. Vydejte se tedy podle ukazatele vzdálenosti vpřed, vstupte do zóny vojáků Povinnosti, nejdřív si ale promluvte se seržantem Pličkou, upozorní vás, že jste nyní v působišti vojáků Povinnosti, takže jakékoliv střílení je přísně zakázané, poté můžete projít dál. Projděte dál a vydejte se podle mapy za generálem Voroninem, promluvte si s ním, bude po vás chtít, abyste mu donesli speciální zbraň „Bulldog“. Zatím ale tuto akci odložte, nejlepší je, abyste splnili úlohu, kterou jste dostali při nalezení těla vojáka Ducha. Vraťte se tedy zpět přes lokaci Smetiště do lokace Kordón, jděte dopředu a vlevo v rozbořené budově, ve které jste se setkali s vojákem Liškou, sedí voják Stopař, promluvte si s ním a zeptejte se ho na Doktora, vysvětlí vám, kde ho najdete. Vraťte se tudíž nazpět do lokace Smetiště a odtud se vydejte do lokace Objekt výzkumný Institutu AGROPROM.

Objekt výzkumný Institutu AGROPROM

Zde se vydejte známou cestou tak, jak jste již jednou šli, prostřílejte si cestu až k místu, kde se nachází betonová skruž a vlezte opět znovu do podzemí. Dobře vám známou cestou v podzemních kanálech se dostaňte ke vstupu ke Střelcově tajné místnosti, jakmile vylezete nahoru po žebříku, spustí se animace a v ní si s vámi pokecá Doktor, jakmile domluví, odpaří se jako pára nad hrncem. Nyní se tedy vraťte zpět na povrch a přes mapu se vydejte do oblasti Armádní sklady.

Armádní sklady

Tato lokace je poměrně velice rozsáhlou oblastí, nacházejí se zde vojáci Svobody a taktéž vojáci Povinnosti, jejichž zájmy se velice rozcházejí. Vojáci Povinnosti se zdržují napravo od vstupu do této oblasti na malém statku, vojáci Svobody pak se nacházejí v jižní oblasti. Vydejte se tedy k vojákům Svobody a promluvte si s jejich velitelem, bude chtít, abyste mu pomohli zlikvidovat vojáky Povinnosti. Pokud chcete tento úkol splnit, potom se vydejte podle mapy ke stanovišti vojáků Povinnosti a všechny je postřílejte, poté se vraťte zpět k veliteli vojáků Svobody a vezměte si odměnu. Vydejte se mezi jeho vojáky, opékající si zvěřinu, za nimi v chalupě najdete jejich šéfkuchaře. Proberte s ním všechny možnosti dialogu a opětovně mu nabízejte vodku, jakmile se opije, „vzpomene si“, že jednu zbraň „Bulldog“ jeho kumpáni ztratili v opuštěné dědině0000006605_n08.jpg (100091 bytes) (obr.8), místo se vám zobrazí na mapě. Vydejte se tedy do nově označené vesnice a v jednom z domků ve sklepě tuto zbraň najdete, potom ji můžete donést zpět do Baru generálovi Voroninovi. Důležité pro vás ale teď je, najít přechod do lokace Rudý Les, pokračujte tedy podle mapy k této lokaci, můžete opět splnit několik vedlejších úloh, to záleží jen na vás samotných. Pokud se rozhodnete se přidat k nějaké skupině vojáků, druhou si pochopitelně znepřátelíte, já se rozhodla zůstat neutrální. Pokračujte podle mapy dopředu, nyní budete muset přejít do oblasti, zvané Rudý Les. Je to velice nebezpečná oblast, plná záludných bestií, mutantů a Zombií, takže se vydejte na rozcestí a zde odbočte doprava. Pokračujte vpřed podle ukazatele vzdáleností a tak přejdete do následující lokace.

Rudý Les

Pokračujte po silnici dopředu, pobíjejte všechny nepřátele, projděte až do severní části tohoto komplexu, jakmile se silnice počne zvedat do kopce, buďte ve střehu, neboť nepřátelé na vás budou shazovat sudy s výbušninou, není třeba je rozstřelovat, stačí se jim vyhýbat a likvidovat vojáky. Napadat vás budou i různé průhledné bestie, stačí jeden přesný zásah a pošlete je k čertu. Jakmile dojdete až ke komplexu budov, sundejte nejdříve strážce z věžiček, pokračujte dále a nyní se musíte dostat dovnitř areálu. Nejlépe a nejbezpečněji se tam dostanete tak, že vyskočíte na padlý strom, opatrně po něm vystoupáte do jeho koruny a odtud přeskočíte přes zídku do areálu. Počítejte s tím, že v areálu je spousta vojáků, takže se kryjte a čekejte, až vás počnou jednotlivě napadat, na otevřený boj nemáte dosti sil. Nyní musíte najít vchod do podzemního bunkru, což není vůbec složité. Jděte podle ukazatele směru dopředu ke zdi, u níž stojí nákladní vagón, zprava po lávce do něj vstupte a pokračujte doprava. Prostřílejte si cestu tunelem dopředu, mrtvoly prohledávejte, tak získáte číselný kód. Na konci zabočte doprava a vejděte do vchodu, je to vchod do laboratoře X-10.

Laboratoř X-10

Pokračujte chodbou dopředu, likvidujte Zombie, zde nemáte kam zabloudit, cesta je přímá, jen musíte stále sestupovat dolů. Přes spleť chodbiček tak dojdete k dlouhému schodišti, po kterém seběhněte dolů, vpravo od vás jsou dveře, uzamčené kódovým zámkem. Do zámku tedy zadejte vámi získaný kód, je to 342089, tak dveře otevřete, je to komůrka, v níž naleznete spousty lékárniček, granátů a munice. Vraťte se a pokračujete chodbou dále, na konci odbočte doleva a opět přes několik vchodů (můžete narazit i na další dveře s kódovým zámkem, ale ty už neotevřete) a železných schodišť postupujte kolem několika generátorů stále níž. Tak dojdete do rozměrné haly k poslednímu generátoru, vyběhněte po železných schodech k němu nahoru, projděte po kovové lávce a na jednom, tedy na tom bližším panelu přehoďte páku, teď jste tedy splnili úkol a vypnuli nebezpečný stroj. Po krátké animaci se tedy můžete vracet stejnou cestou, kudy jste sem přišli, znovu nahoru. Teď to máte o to těžší, že za každým rohem na vás čekají ozbrojení vojáci, které musíte likvidovat. Tak se prostřílíte až ke komůrce, kde jste našli tolik užitečných předmětů, po schodišti se vydejte nahoru a prostřílejte si cestu až ke vchodu, kde jste začali chodbou postupovat do laboratoře X-10, projděte vchodem.

Rudý Les

Známou cestou proběhněte až k vagónu a jeho vchodem vlevo sestupte po lávce na otevřené prostranství. Zde se ale rovněž bojuje, takže vyčistěte celé prostranství a pokračujte vpřed po cestě, tak dojdete k hlavní bráně, kterou ji ž nyní můžete vyjít ven. Při procházení bránou obdržíte zprávu od Barmana, že nyní již můžete přejít do nové oblasti Pripjať, neboť se vám po splnění posledního úkolu zpřístupnila. Za bránou tedy odbočte na silnici doleva a pokračujte a sbíhejte po ní dolů z kopce, narazíte na vojáky. Někteří jsou vaši přátelé, pobíjejte tudíž jen nepřátele a zdivočelé psí bestie, pokračujte stále vpřed. Na první křižovatce odbočte doleva a jděte dopředu, narazíte na několik vojáků Monolitu, to jsou nepřátelé, takže je zlikvidujte a projděte bránou do nové lokace.

Pripjať

Popojděte vpřed, zabočte vpravo a jděte ke skupině stalkerů, rozběhnou se vpřed, takže je následujte. Cestou jim pomáhejte likvidovat nepřátelské vojáky, jsou i po okolních střechách, v oknech domů a v průjezdech. Kdykoliv jim pomůžete nepřátele postřílet, vydají se vpřed, takže se jim držte v patách. Společně se tudíž prostřílíte až do podzemních garáží, pomozte jim garáž vyčistit od nepřátel. Jakmile se vám to podaří, dozvíte se, že si nyní musejí oddychnout, takže vám nezbude nic jiného, než dále postupovat osamoceně. Naštěstí vám zde znovu začal fungovat ukazatel vzdáleností, takže budete mít usnadněno hledání dalších cílů pro plnění úkolů. Vyjděte tudíž ven, postřílejte nepřátelské vojáky a zmutované bestie, pokračujte dál podle ukazatele vzdáleností, tak dojdete na místo, kde se spustí animace a budete přeneseni do další lokace. Ocitli jste se uprostřed Zóny, vaším úkolem je dostat se do elektrárny. Tato oblast je plná nepřátel a jejich těžké vojenské techniky, nalétávají na vás a bombardují vás i nepřátelské vrtulníky, kryjte se a používejte rychlý běh, pěchotu můžete z úkrytů likvidovat, před bombami z vrtulníků hledejte úkryt a těžkým zbraním, jako například tankům se zdaleka vyhýbejte. Tak dojdete na místo, kde se vám počne odpočítávat pětiminutový časový limit, pohněte tudíž kostrou, neboť za tento čas se musíte dostat dovnitř budovy. Utíkejte tedy stále dopředu, tak doběhnete ke kolejnicím, na kterých stojí opuštěný vagón. Zde odbočte doprava a vejděte do budovy, tak se časový limit zruší, likvidujte nepřátele a prostřílejte se až ke schodům, po nichž vyběhněte nahoru. Vyčistěte všechny místnosti a pokračujte stále vpřed a výš a výš. Stále likvidujte nepřátele, nyní uslyšíte hlas v ruštině, pobízející vás, a byste došli k „plniči přání“. Po žebříku vylezte nahoru, po druhem ještě výš a už máte plnič přání před vámi0000006605_n09.jpg (76531 bytes) (obr.9). Přibližte se až k němu, vstupte do něj (klikněte na klávesu F) a vyslovíte přání, mně vyšlo, že jsem si přála zlato, moc slavný konec to ale nebyl. Konců je totiž hned několik, konec se odvíjí od toho, kolik jste získali vědomostního ohodnocení, také za splnění úkolů a na tom, kolik jste získali peněz, tedy rublů. Já skončila ze stalkerů na prvním místě s ohodnocením 1138 a konec moc slavný nebyl, byť jsem získala 65 000 rublů.

Jestliže si chcete prohlédnou všechny konce, aniž byste museli hru začínat znovu (což je také jedna z možností hrát znovu od začátku a být důslednější při plnění úkolů), potom na stránce stalkerss.scorpions.cz máte možnost si stáhnout konečná videa všech sedmi zakončení. Možnosti různých zakončení jsou tedy takovéto:

  1. Pokud jste získali ohodnocení kolem 1000, vaše přání bude znít „Přeji si, aby Zóna zmizela“.
  2. Nad zisk 50 000 rublů je konečné přání „přeji si, abych byl bohatý“ (to bylo moje zakončení).
  3. Pokud jsou Lukáš a Voronin mrtví, vaše přání zní „ Přeji si ovládnout svět“.
  4. Jestliže je vaše hodnocení pod 1000, pak prohlásíte „Lidstvo je zkažené a proto musí být řízené“.
  5. Pakliže nesplňujete podmínky 1-4, spatříte standardně nastavený konec (default) a prohlásíte „Chtěl bych být nesmrtelný“.
  6. Tento konec nastane, když odmítnete stát se součástí „C-Consciousness“.
  7. Takto zakončíte hru, když se rozhodnete stát se součásti „C-Consciousness“.
Posledni komentare
26.07.2012 03:54:05: Merely wished to mention Now i'm lucky that i happened upon your internet page! Feel free to surf m...
10.12.2011 13:44:38: co mam delat v misi tajemstvi monolitu
27.03.2011 13:03:36: To zjavenie u Sidoroviča nema chyby-Označený, ako to do čerta?......
27.01.2010 18:15:52: doporucuju udelat ukol Najdi Stopare,po te najdete doktora ten vam rekne o skrisi v pripyati a tam n...