Image and video hosting by TinyPic

RSS

RSS

Oblivion vlastnosti

entální, fyzické a magické schopnosti charakteru jsou dány osmi základními vlastnostmi. Základní vlastnosti se pohybují v rozmezí od nuly do sta, ale můžou být ovlivněny magiií, lektvarem či nemocí. Zvýšení úrovně charakteru ti umožní zvýšit i základní vlastnosti. Červené číslo značí, že byla vlastnost negativně zasažena. Zelené zase, že byla posílena magií.

Síla
Ovlivňuje to, kolik unesete, jakou výdrž máte a intenzitu zranění, které můžete způsobit se zbraněmi na blízko jako třeba meč nebo sekyra. Vládne umění Čepele, Tupých zbraní a Bojovým uměním.
Inteligence
Ovlivňuje celkové množství vaší Magicky a užívání magie. Vládne umění Alchymie, Evokace a Mysticismu.
Síla vůle
Ovlivňuje rychlost regenerace Magicky a jakou výdrž máte. Vládne umění Destrukce, Alternace a Obnovy.
Hbitost
Ovlivňuje vaši schopnost manévrování a rovnováhy, vaši Výdrž a míru zranění, kterou můžete způsobit se zbraněmi na dálku, jako třeba lukem. Vládne umění Bezpečnosti, Plížení a Lukostřelbě.
Rychlost
Udává to, jak rychle se pohybujete. Vládne umění Atletiky, Lehkého brnění a Akrobacie.
Odolnost
Ovlivňuje vaši Výdrž, Zdraví, a jak moc se zvýší při postupu na novou úroveň. Vládne umění Blokování, Kovářství a Těžkého brnění.
Osobnost
Ovlivňuje jak moc vás mají lidi rádi, což vám usnadňuje získávání informací. Vládne umění Rétoriky, Obchodu a Iluze.
Štěstí
Štěstí má vliv na vše co děláte, ale žádnému umění nevládne.

ODVOZENÉ VLASTNOSTI

Jsou odvozené ze základních schopností a jsou ovlivněné jejich změnami

ZDRAVÍ

draví je množství zranění, které můžete vystát, než zemřete. Vaše Zdraví se zlepšuje pokaždé s postupem na novou úroveň. Odolnost ovlivňuje jak moc se vaše zdraví při postupu na novou úroveň zlepší. Vaše počáteční zdraví je rovno dvojnásobku vaší Odolnosti. Spánek, lektvary, nebo kouzla mohou vaše zdraví obnovit.

MAGICKA

agicka je používána ke kouzlení. Na počátku je množství vaší Magicky rovno dvojnásobku Inteligence. Volba rasy a znamení vám dává bonusy, které zvyšují její maximální množství. Magicka se obnovuje v závislosti na vaší Síle vůle. Spánek, lektvary a kouzla pomáhají k její rychlejší obnově.

VÝDRŽ

ýdrž značí, jak moc jste unavení. Nízká výdrž poznamenává účinnost vašich akcí, zejména útoků zbraněmi na blízko. Bojová umění, boj s mečem, nebo skákání ji snižuje. Když se vaše výdrž ocitne pod hranicí nuly, ať už z důvodů kouzla či jiného, jste straženi na zem. Chůze, odpočinek, čekání, lektvary a kouzla výdrž obnovují. Množství výdrže je určeno kombinací Síly, Odolnosti, Hbitosti a Síly vůle.

ZATÍŽENÍ

atížení je celková váha nesených předmětů. Nemůžete se pohybovat s plným zatížením. Maximální zatížení je dáno jako pětinásobek vaší Síly.

Posledni komentare
03.01.2010 15:09:28: máte to vobšlahnuté !