Image and video hosting by TinyPic

RSS

RSS

Oblivion povolání

aše povolání definuje způsob vašeho života a důležité schopnosti. Během úvodu Oblivionu hra sleduje způsob vašeho hraní a pak poradí odpovídající předdefinované povolání. Můžete ho buď přijmout, vybrat si jiné, nebo si vytvořit vlastní. Na konci úvodu vám bude dána poslední možnost vše změnit. Každé povolání má své vlastní Zaměření, sedm hlavních schopností a pětibodový bonus ke dvěma Vlastnostem.

PŘEDDEFINOVANÉ POVOLÁNÍ

blivion obsahuje 21 předdefinovaných povolání, které se dělí do tří skupin po sedmi podle zaměření. Jejich Zaměření, Hlavní schopnosti a bonusy ke Vlastnostem už byly určeny.

VLASTNÍ POVOLÁNÍ

éž si můžete vytvořit vlastní povolání tím, že si zvolíte své Vlastnosti, Hlavní schopnosti a takto vytvořenou třídu si pojmenujete. Při její tvorbě se nechte inspirovat Předdefinovanými povolání a následně si vytvořte vašeho ideálního Hrdinu či Zloducha.

SPECIALIZACE

aždé povolání má Zaměření, buď Umění Boje, Umění Magie či Umění Krádeže. To jsou hlavní skupiny do nichž povolání spadá. Obdržíte +10 bonus ke všem schopnostem z této skupiny a tyto schopnosti se trénují lépe a rychleji.Acrobat (Akrobat)

Akrobati jsou mistry pohybu. Žádná skála pro ně není příliš vysoká, žádná propast příliš široká.

Specializace: krádeže
Základní vlastnosti: hbitost, odolnost
Hlavní dovednosti: otevírání zámků, plížení, akrobacie, střelba, blokování, čepele, výřečnost

Agent (Agent)

Agenti se rádi pohybují ve společnosti a rádi manipulují mocnými. Útočí ze zálohy, kryjí se stínem.

Specializace: krádeže
Základní vlastnosti: hbitost, charakter
Hlavní dovednosti: otevírání zámků, plížení, akrobacie, střelba, škola iluzí, obchodování, výřečnost

Archer (Lušištník)

Oběti lučistníků málokdy zahlédnou toho, kdo je připravil o život. Meče nepřítele se většinou tito mistři boje na dálku obávat nemusí.

Specializace: boj
Základní vlastnosti: hbitost, síla
Hlavní dovednosti: zbrojíř, střelba, čepele, plížení, tupé zbraně, pěstní souboj, lehké brnění

Assassin (Zabiják)

Tiší a nenápadní, tak pusobí zabijáci před tím, než vás ze stínu probodne jejich dýka. Ochranu vám nezajistí ani dobře zamčené dveře.

Specializace: krádeže
Základní vlastnosti: rychlost, inteligence
Hlavní dovednosti: otevírání zámků, plížení, akrobacie, střelba, lehké brnění, alchymie, čepele

Barbarian (Barbar)

Obávaní hromotlukové, kteří vyvolávají v nepřátelích paniku jen svým vzezřením. Jako mocná a prudká bouře se barbaři neohroženě valí bitevním polem.

Specializace: boj
Základní vlastnosti: síla, rychlost
Hlavní dovednosti: zbrojíř, atletika, čepele, blokování, tupé zbraně, pěstní souboj, lehké brnění

Bard (Bard)

Inteligentní a zábavní bardové jsou vyhledávanými společníky. Nesváry řeší slovem častěji než mečem.

Specializace: krádeže
Základní vlastnosti: síla, rychlost
Hlavní dovednosti: čepele, blokování, iluze, alchymie, lehké brnění, ochodování, výřečnost

Battlemage (Bojový mág)

Není nepřítele, kterého by meč nebo kouzlo nedokázalo porazit. A bojoví mágové vládnou mistrně obojím.

Specializace: magie
Základní vlastnosti: síla, inteligence
Hlavní dovednosti: destrukce, proměny, tupé zbraně, zaklínání, čepele, mystika, alchymie

Crusader (Křižák)

Křižáci si v dlouhých válkách vypěstovali obrovskou odolnost proti smrti. Dokáží se z těžkých poranění vzpamatovat velmi rychle a vrátit se do prvních řad.

Specializace: boj
Základní vlastnosti: síla, síla vůle
Hlavní dovednosti: obnova, atletika, čepele, destrukce, tupé zbraně, pěstní souboj, těžké brnění

Healer (Léčitel)

Léčitelé jsou mistry v boji proti nemocem a jedům. Kromě léčivé magie, jsou ale na svou obranu připraveni použít i magii ničivou.

Specializace: magie
Základní vlastnosti: charakter, síla vůle
Hlavní dovednosti: destrukce, proměny, iluze, výřečnost, obnova, obchodování, alchymie

Knight (Rytíř)

Vznešení bojovníci, kteří pod blyštivou zbrojí nosí nejen duši bojovníka, ale i hrdé a oddanné srdce ochránce dobra.

Specializace: boj
Základní vlastnosti: charakter, síla
Hlavní dovednosti: blokování, iluze, těžké brnění, tupé zbraně, čepele, výřečnost, pěstní souboj

Mage (Mág)

Magická moc a artefakty, kterými mágové vládnou jsou často mocnější zbraní nežli nejostřejší čepele světa.

Specializace: magie
Základní vlastnosti: inteligence, síla vůle
Hlavní dovednosti: destrukce, proměny, obnova, iluze, mystycismus, vyvolávání, alchymie

Monk (Mnich)

Srdnatí mistři bojových umění, kteří nákladnou a těžkou zbroj vyměnili za rychlost a chytrost. Používají nejraději luk a pěsti.

Specializace: kradení
Základní vlastnosti: hbitost, síla vůle
Hlavní dovednosti: odemykání zámků, plížení, akrobacie, střelba, proměny, pěstní souboj, atletika

Nightblade (Noční čepel)

Noční čepele tráví většinu svého času studiem magie ukryti ve stínech. Nocí se pohybují tiše a hbitě, pomáhají si kouzly.

Specializace: magie
Základní vlastnosti: rychlost, síla vůle
Hlavní dovednosti: destrukce, proměny, čepele, atletika, obnova, lehké brnění, akrobacie

Pilgrim (Poutník)

Zcestovalí a moudří lidé, kteří jsou hrdiny mnoha bájí. Poutníci profitují především z obchodu a z kontaktu s ostatními.

Specializace: kradení
Základní vlastnosti: charakter, výdrž
Hlavní dovednosti: odemykání zámků, blokování, zbrojíř, tupé zbraně, lehké brnění, obchodování, výřečnost

Rogue (Loupežník)

V boji používají loupežníci místo hrubé síly raději svou hbitost. Skvěle se orientují v intrikách a často bojují místo meče svým ostrým jazykem.

Specializace: boj
Základní vlastnosti: charakter, rychlost
Hlavní dovednosti: iluze, atletika, čepele, obchodování, alchymie, blokování, lehké brnění

Scout (Průzkumník)

Nejraději se toulají v přírodě mimo dosah přelidněných měst. Průzkumník se o sebe dokáže v přírodě postarat lépe než kdokoli jiný.

Specializace: boj
Základní vlastnosti: výdrž, rychlost
Hlavní dovednosti: zbrojíř, atletika, alchymie, blokování, lehké brnění, akrobacie, čepele

Sorcerer (Čaroděj)

Bez problémů porazí čaroděj bojovníka v těžké zbroji. Spoléhá se na kouzla a mystiku. Čarodějové se rádi chrání těžkou zbrojí.

Specializace: magie
Základní vlastnosti: inteligence, výdrž
Hlavní dovednosti: destrukce, proměny, těžké brnění, vyvolávání, obnova, mystycismus, alchymie

Spellsword (Čaromeč)

Robustnější a mrštnější nežli čaroděj a lépe vybavený magií nežli rytíř. To je spellsword, mistr kouzel i meče.

Specializace: magie
Základní vlastnosti: síla vůle, výdrž
Hlavní dovednosti: destrukce, proměny, čepele, blokování, obnova, těžké brnění, iluze

Thief (Zloděj)

Zloděj profituje ze ztrát jiných. Tiší ve stínech, proradní v obchodech. Ve válce proti zámkům je jejich mečem paklíč.

Specializace: kradení
Základní vlastnosti: rychlost, obratnost
Hlavní dovednosti: odemykání zámků, plížení, akrobacie, střelba, lehké brnění, obchodování, výřečnost

Warrior (Válečník)

Bez ostychu z lehkých zbraní nepřátel se válečníci neohroženě vrhají do bitvy. Jako mistři boje zblízka se zřídka zajímají o magii.

Specializace: boj
Základní vlastnosti: síla, výdrž
Hlavní dovednosti: zbrojíř, atletika, čepele, blokování, tupé zbraně, pěstní souboj, těžké brnění

Witchhunter (Lovec čarodějnic)

Rychlé nohy a chytré použití magie dělá z lovce čarodějnic nebezpečného protivníka zvláště v soubojích na dálku. Kdo unikne magii, toho skolí šíp.

Specializace: magie
Základní vlastnosti: inteligence, obratnost
Hlavní dovednosti: destrukce, střelba, odemykání zámků, vyvolávání, atletika, mysticismus, alchymie