Image and video hosting by TinyPic

RSS

RSS

Oblivion historie

amriel a další kontinenty, se nacházejí na planetě Nirn. Nirn spolu s dalšími osmi planetami (které lidé na Tamrielu chápou jako ztělesnění Osmi Božstev (Eight Divines) - Akatoshe, Dibelly, Arkaye, Zenithara, Mary, Stendarra, Kynarethe a Juliana) obíhá kolem slunce, zvaného Magnus. Kolem Nirnu obíhají dva měsíce, kterých si ostatně můžete v noci, není-li zrovna zataženo, lehko všimnout - velký se jmenuje Masser, malý Secunda. Jinak na Tamrielu jsou na úrovni našeho středověku, neboť používají geocentrický výklad vesmíru - Nirn je střed a všechno ostatní (měsíce, planety, slunce, hvězdy, to vše ve vrstvách) obíhá kolem něj. Stvoření Nirnu má na svědomí Lorkhan, který přesvědčil, respektive lstí donutil ostatní bohy, aby vyrobili svět, na kterém by mohli žít smrtelníci. Na něm byla vysoká koncentrace magie a vůbec byl nebezpečný a nestabilní, takže bohové se jednoho dne sešli na jednom z kontinentů - tím byl Tamriel - a radili se, co budou dělat. Někteří pak z Nirnu odešli, někteří změnili podobu a zůstali. Lorkhan byl vyhnán a odsouzen k věčnému životu ve smrtelném světě; jeho srdce bylo vyrváno a odhozeno a tam, kde dopadlo, vyrostla ze země sopka. Vzhledem k tomu, že na Tamrielu je jen jedna, je vám jistě jasné, kam srdce letělo. Ostatně, kolem tohoto mocného artefaktu se točí hlavní příběhová linie Morrowindu (kdo dohrál, ví, jak nakonec dopadlo a jaká byla jeho úloha v Dagoth Urově plánu).(mapka Tamrielu z Areny)

to se pomalu od zeměpisu, astronomie a náboženství dostáváme k dějepisu. Počátky osídlení Tamrielu se datují do doby před přibližně 5000 lety (počítáno od doby, ve které se odehrává děj Morrowindu, což jsou zatím nejnovější události). V této prvopočáteční éře se po kontinentě potulovali předkové Khajiitů, Argonianů, Orků a dalších místních ras. Potom se přistěhovali elfové - ti nejsou "domácí", pocházejí ze světadílu Aldmeris, se kterým se v té době stalo něco ošklivého. Zabrali značný kus jižního a jihozápadního Tamrielu, který si postupně tak nějak rozdělili podle ras a klanů - Ayleidové (zvaní také divocí elfové) se usadili na místě dnešního Cyrodiilu, kolem Zlato-bílé věže, kterou vybudovali. Aldmeři (vznešení elfové, nebo prostě elfové - tímto jménem se označovali všichni elfové z Aldmerisu) zůstali na jihozápadě, na ostrově Summurset. Bosmeři, elfové, kteří nejraději žili v lesích, zabrali území dnešního Valenwoodu. Nejdál se odvážili Chimeři, předkové Dunmerů (temných elfů), kteří následovali svého proroka Velotha přes celý Tamriel až do dnešního Morrowindu, tehdy ho pojmenovali Resdayn. Morrowind od okolní země odděluje přirozená hranice - Velothovo pohoří, ve kterém - nebo spíše v zemi pod ním - se usadil poslední elfský klan, Dwemeři. Ano, čtete správně, Dwemeři nejsou trpaslíci, jsou to elfové - na obrázcích mají špičaté uši a jejich výška není nijak zvlášť podměrečná. Dwemeři se zabývali převážně vědou, alchymií a technikou, vybudovali si v horách podzemní města a pevnosti a tam se, relativně v klidu (až na nějakou tu hádku či potyčku s Chimery), těmto koníčkům věnovali.
Po elfech dorazili na Tamriel lidé - ze světadílu zvaného Atmora - usadili se na severu a s elfy žili, alespoň zpočátku, v míru. Poté začala První éra, necelé tři tisíce let dlouhé období; to, co se odehrálo dosud, bychom po našem asi nazvali "před naším letopočtem".

olem roku 1E240 (letopočty se píšou jako složenina označení éry a roku) byl Morrowind dobyt Skyrimem a také zmizeli elfové z Cyrodiilu - ten zabralo vojsko královny Alessie, která se stala císařovnou a podařilo se jí z Cyrodiilu vybudovat vskutku silný stát.
Kolem roku 1E400 se odehrály události, které mají přímou souvislost s dějem Morrowindu - Chimer lord Nerevar z rodu Indorilů a Dwemer Dumac, král "trpaslíků", sjednotili Chimery a Dwemery a společně vyhnali ze své země Nordy. Nato bylo založeno království Resdayn, v jehož čele stála rada, které šéfovali Nerevar s Dumacem. Království vzkvétalo jedna radost, opustil ho pouze jeden dwemerský klan, který se přestěhoval na západ, na ostrov Stros M'Kai (hráči TESA: Redguard znají). Mír trval skoro tři století, kdy se do sebe Chimeři a Dwemeři opět pustili; příčinou byla pravděpodobně poněkud přetučnělá pýcha posledně jmenovaných. Někdo mezi Dwemery se totiž rozhodl, že jejich vyspělost je taková, že si mohou dovolit stvořit vlastního boha. Tím se měl stát obří golem, oživený Lorkhanovým srdcem. Nerevar a jeho Chimeři s tím zásadně nesouhlasili, ale bohužel se s Dwemery nedohodli a vypukla válka. Byla celkem krátká, ale skončila hrůznou událostí. Závěr se odehrál v pevnosti pod Rudou horou, kde se král Dumac a stavitel Numidia (toho golema) právě chystali výrobu boha dokončit, když tam vtrhl Nerevar, Dagoth Ur (no jo, byli to kamarádi...) a několik Chimerů. V nastalé bitce se zřejmě Kagrenac pokusil dokončit obřad, ale v momentě, kdy použil své magické nářadí (Wraithguard, Sunder a Keening - taky byste je měli znát), všichni Dwemeři zmizeli. Nikdo neví jak a kam, ale s nejvyšší pravděpodobností je Azura, která o jejich arogantní touze stát se božskou rasou věděla, odeslala do nicoty, kde jsou uvězněni dodnes. O tom, že se Dwemeři doslova vypařili, se lze přesvědčit v Mournholdu (máte-li datadisk Tribunal) - v podzemním dwemerském městě jsou např. na místě stráží ležící kusy brnění a zbraně a pod nimi hromádky popela.
Dagoth Ur, kterého Nerevar pověřil hlídáním Kagrenacových nástrojů, se pod jejich vlivem zbláznil a Nerevar spolu s Tribunalem (trojice lord Vivec, lady Almalexia a lord Sotha Sil) mu je museli sebrat násilím (ale nezabili ho, utekl pryč). Tribunal tehdy ještě nebyli bohové - stali se jimi po smrti Nerevara (pár let po událostech v Rudé hoře), kdy Sotha Sil přišel na to, jak použít Kagrenacovy nástroje a všichni tři využili Lorkhanovo srdce k získání božských vlastností. Stali se tak novými bohy, namísto starých; změnili se i Chimerové - od té doby mají tmavošedou kůži a červené oči a říká se jim temní elfové - Dunmeři (a Resdayn se přejmenoval na Morrowind). Je to prý součást kletby, kterou na Tribunal uvrhla Azura. Slíbila jim tehdy, že Nerevar se jednoho dne vrátí a všechny je potrestá - a jak už víme, měla pravdu.
Doufám, že po přečtení předchozích řádků vám konečně plnou vahou došlo, do jakého eposu jste se to vlastně nachomýtli :)
První éra skončila pádem Impéria; v Morrowindu, který byl téhož roku jako poslední kus Tamrielu dobyt císařskou armádou, vybojovala Almalexia a Sotha Sil vítěznou bitku s Daedrou Mehrunesem Dagonem, který předtím bohužel jaksi stačil zničit Mournhold. Boj připomíná socha na náměstí Brindisi Dorom, centru nově vybudovaného Mournholdu.

d počátku Druhé éry vládl Cyrodiilskému císařství potentát Versidue-Shaie, který byl po nějaké době zavražděn; špatně dopadli i jeho následovníci. Převážně to byla práce cechu Morag Tong, který byl po těchto událostech postaven mimo zákon. Část členů Morag Tongu založila roku 2E360 Dark Brotherhood, se kterým se můžete setkat ve všech dílech TES. Jde vlastně o sektu, která vyznává temnotu a chaos (jejich bohem je Sithis, bůh smrti) a neštítí se žádné "práce". Jsou tak fanatickými odpůrci všeho jen trochu dobrého, že je nemají rádi ani nekromanceři. Mimochodem, na začátku Druhé éry vznikl i cech mágů, založil ho Vanus Galerion na ostrově Summurset. Od poloviny devátého století vládl Cyrodiilu císař Tiber Septim (původně generál Talos) a jeho dědicové sedí na trůně doteď. Tiberovi se podařilo dobýt opět celý Tamriel, a to díky našemu starému známému Numidiu (to mu údajně pomohl získat Vivec výměnou za zachování jisté suverenity Morrowindu). Po skončení celé záležitosti bylo Numidium rozbito na kousky a rozeseto po celém Tamrielu. Císařovi vojáci, kteří byli vysláni, aby kousky opět našli, začali být časem známí jako Blades.

to už máme Třetí éru, zatím poslední, která začala sjednocením Tamrielu. Na trůně se vystřídalo několik císařů, z nichž většinu asi budete znát (z vyprávění a knížek) - Pelagius (po něm se ostatně jmenuje Pelagiad), Uriel (vyniká zvláště Uriel V, který podnikl několik ambiciózních invazí na jiné kontinenty) a další. V roce 3E376 se z mournholdských sklepení ztratila mocná Hůl Chaosu - všichni víme proč a kdo si ji objednal :) Na přelomu 4. a 5. století už jsme v důvěrně známých vodách Areny, Daggerfallu a Morrowindu. Císařem je Uriel Septim VII, který úspěšně přežil uvěznění v jiné dimenzi; opět se vynoří a znovu kamsi ztratí Numidium; a v Morrowindu přistává nic netušící vězeň, kterého později Dunmeři uznají jako Nerevarina, reinkarnaci lorda Nerevara a jehož úkolem je definitivně zničit Lorkhanovo srdce. To se mu také podaří, ovšem kromě odstranění nebezpečí tím také vlastně zničí Tribunal - bez srdce bohové ztrácejí svou sílu a stávají se opět smrtelnými.